Pressmeddelande -

Siemens väljer ReadSoft för avancerad dokumentautomation

Efter en omfattande upphandlingsprocess har Siemens tyska industri- och servicedivision valt ReadSofts teknik för elektronisk fakturahantering. ReadSofts programvara läser och tolkar anländande leverantörsfakturor i ett attestflöde som är tätt integrerat med Siemens affärssystem från SAP. Inledningsvis automatiseras hanteringen av 300 000 fakturor årligen. Innan Siemens (Industrial Solutions and Services Group) valde leverantör genomfördes en teknisk jämförelse där ReadSofts programvara ställdes mot hela tio andra lösningar. Efter att ha utvärderat prestanda och funktionalitet valde Siemens den SAP-anpassade programvaran från ReadSoft och partnern Ebydos AG. Lösningen är nu integrerad med kundens SAP R/3 affärssystem och har just satts i produktion på Siemens i Erlangen. - Vi ville nå en högre grad av automation och bli effektivare. Nu kan vi sätta stopp för manuellt inknappande av fakturor på olika kontor inom företaget och istället hantera fakturorna centralt i Erlangen. ReadSoft och Ebydos målade inte upp guld och gröna skogar utan erbjöd oss ett stabilt och attraktivt system som ger oss möjlighet att förbättra interna processer. Vi räknar med att investeringen betalar sig på ett år och redan nu har lösningen titulerats ”Best Practice software installation” inom Siemens,” säger Uwe Fischer, chef för leverantörsreskontra Siemens. - Det är sannerligen värdefullt för oss att vinna teknikrace mot marknadens bästa leverantörer och att därmed kunna landa ett så prestigefyllt kontrakt med Siemens. Vi har nu tre installationer inom Siemens-koncernen i Tyskland som alla drar nytta av dokumentautomation från ReadSoft. Den potentiella listan av nya kunder inom Siemens är både lång och löftesrik, säger ReadSofts VD Jan Andersson. Siemens Industrial Solutions and Services Group är en världsomspännande leverantör av produkter och tjänster för tillverkningsindustri och infrastruktur. Siemens I&S har 28 400 anställda och omsätter €4,480 miljarder. Vad är ReadSoft DOCUMENTS for Invoices ? Programvaran används för automatisk ankomstregistrering av leverantörsfakturor. Programvaran fångar och tolkar information som avsändare, fakturanummer och kostnad på fakturan samtidigt som den stämmer av uppgifter mot data i kundens affärssystem. 100 miljoner fakturor hanteras årligen med ReadSofts programvara och fakturalösningen var den första att bli certifierad av affärssystemleverantören SAP. Över 100 företag med SAP-system har integrerat programvaran med SAP R/3. Totalt används INVOICES av över 900 företag världen över. För mer information kontakta ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft Tel: 0708 – 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 – 37 66 70 E-post: olof.engvall@readsoft.com Lär mer om ReadSoft på www.readsoft.se ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för automatisk dokumenthantering under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77