Pressmeddelande -

Storföretag inom kemisk produktion investerar 2,4 MSEK i fakturahantering från ReadSoft

En världsledande producent av vinylprodukter, industriella kemikalier och plast har valt ReadSofts lösning för automatisk fakturahantering. Avtalet är värt 2,4 MSEK och tecknades i Nordamerika under det andra kvartalet 2011.

Kemikoncernen, med fler än 10 000 anställda, har fabriker spridda över hela världen och en global omsättning på mer än 4 miljarder Euro. Företaget valde ReadSoft på grund av ReadSofts världsledande lösningar för automatisk hantering av finansiella processer vilka kommer att hjälpa kunden att förbättra sin effektivitet, samt spara kostnader för koncernens verksamhet idag, och i framtiden. Kunden ansåg att ReadSofts expertis inom automatisk fakturahantering och ReadSofts lösningar för finansiell processhantering var avgörande faktorer för deras långsiktiga dokument- och processhanteringsstrategi.

ReadSofts enastående meritlista av hundratals globala implementeringar i SAP-miljö, övertygade kemiföretaget om att de valde den ledande lösningen för sitt fakturahanteringsinitiativ. Genom att automatisera fakturahanteringen sömlöst inom SAP, ser kunden fram emot reducerade hanteringstider och förbättrad synlighet och kontroll över sina fakturor.

-Gång på gång inser organisationer behovet av en standardiserad process för alla affärsenheter för en smidigare och mer kostnadseffektiv verksamhet, säger Jan Andersson, ReadSofts VD och koncernchef för ReadSoft.
-Vi ser fram emot att få spela en viktig roll i den här kundens effektiviseringsstrategi och att få agera katalysator för ett lyckat fakturahanteringsinitiativ. Jag är övertygad om att kombinationen av vår ledande lösning och vårt kompetenta team kommer att se till att projektet blir en framgång för alla inblandade, avslutar Jan Andersson.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym.

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-07-06 kl 13:30.

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Jan Andersson, VD och koncernchef
Tel: 0708 - 37 66 00
Johan Holmqvist, Informationschef
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail:
johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • readsoft
  • fakturahantering
  • nordamerika
  • kemikalier

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77