Pressmeddelande -

Stort detaljhandelsföretag i Spanien utökar sin investering i ReadSofts lösning för automatisk fakturahantering via nytt avtal värt 2,1 MSEK

Ett av Spaniens största detaljhandelsföretag har beslutat att utöka användningen av ReadSofts programvara för automatisk fakturahantering inuti SAP. Det utökade avtalet omfattar elektroniska fakturor (EDI) och är värt 2,1 MSEK.

Företaget har använt ReadSofts lösning för automatisk fakturahantering under flera år, och sparar därmed tid och pengar genom en fakturahanteringsprocess som är automatiserad från början till slut. ReadSofts lösning omfattar även elektroniskt arbetsflöde för att effektivisera verifierings- och undantagshantering, samt är sömlöst integrerad med kundens SAP-system.

Den utökade användningen av ReadSofts SAP-certifierade lösning för att även automatisera inkommande fakturor i elektroniskt format (EDI), innebär att alla inkommande fakturor, oavsett format (papper, fax, PDF, bild, e-post eller EDI), automatiskt kommer att läggas in i SAP för godkännande och betalning. Bolaget har därmed avsevärt effektiviserat sin fakturahanteringsprocess ytterligare.

-Ännu en stor koncern – i likhet med många andra av ReadSofts kunder – utökar sin användning av vår lösning för automatisk fakturahantering, säger Jan Andersson, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Det är inte bara ett tecken på det värde ReadSoft tillför företag som vill effektivisera sin fakturahanteringsprocess, utan även ett bevis på att vår programvara för hantering av elektroniska fakturor lever upp till våra kunders förväntningar. Detta är naturligtvis särskilt viktigt sedan den europeiska kommissionen nyligen meddelat sin ambition att göra e-fakturering till den dominerande faktureringsmetoden senast 2020, avslutar Jan Andersson.

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-12-28 kl 11:30.

För mer information vänligen kontakta:
ReadSoft AB                                                                                                        
Jan Andersson, VD och koncernchef
Tel: 0708 - 37 66 00
Johan Holmqvist, Informationschef
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail:
johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • readsoft
  • readsoft ab
  • elektronisk fakturahantering
  • automatisk fakturahantering

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77