Pressmeddelande -

Tyskt multinationellt teknikföretag utökar sin användning av ReadSofts programvara via nytt avtal värt 3,7 MSEK

Ett stort teknikföretag med säte i Tyskland har beslutat att utöka sin användning av ReadSofts lösning för automatisk fakturahantering i SAP. Företaget är kund till ReadSoft sedan tidigare och kommer också att lägga till några ytterligare affärsprocesser som ska hanteras av ReadSofts produkt PROCESS DIRECTOR vid kundens servicecenter (Shared Services Center) i Tyskland. Avtalet är värt 3,7 MSEK och tecknades under andra kvartalet 2011.

Kunden är ett stort multinationellt teknikföretag med säte i Tyskland och har utvecklingscentra samt produktionsenheter över hela världen.

Företaget ökar transaktionsvolymen för fakturor för att på bästa sätt utnyttja och anpassa sig till deras servicecenter. Förutom att öka användningen av ReadSofts programvara för automatisk fakturahantering kommer kunden därutöver att införa ytterligare processer som ska hanteras, vid deras servicecenter, av ReadSofts unika plattform för hantering av multipla processer inom SAP - PROCESS DIRECTOR.

ReadSoft erhöll projektet efter en noggrann utvärdering av ett antal leverantörer. Företaget valde ReadSoft på grund av ReadSofts goda rykte på marknaden för dokumentautomation. ReadSoft, med tusentals referenser över hela världen, ansågs också som en banbrytande marknadsledare som tillhandahåller kontinuerlig teknisk innovation. Företaget, som är en existerande kund till ReadSoft, hade dessutom en mycket god erfarenhet av ReadSofts lösningar sedan tidigare.

-Vår programvara för automatisk fakturahantering hjälper företag att minska kostnaderna och effektivisera sina processer avsevärt, säger Jan Andersson, VD och koncernchef på ReadSoft.
-Utökningar av befintliga relationer med våra kunder visar på bärkraften i våra lösningar och vi är övertygade om att bolaget kommer att uppnå sina fakturahanteringsmål samt att de kommer att få en förstklassig hantering av sina affärsprocesser, avslutar Jan Andersson.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. 

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-07-11 kl 13:00.

För mer information vänligen kontakta:
ReadSoft AB                                                                                                        
Jan Andersson, VD och koncernchef
Tel: 0708 - 37 66 00

Johan Holmqvist, Informationschef
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail:
johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • readsoft
  • programvara
  • sap
  • fakturahantering

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77