Pressmeddelande -

Världsledande läkemedelsföretag installerar ReadSofts programvara i 100 länder

Efter att förra året ha tecknat ett globalt ramavtal med ett av världens största läkemedelsföretag, inleder nu ReadSoft utrullningen av sin programvara inom koncernen. Totalt rör avtalet hanteringen av över 7,5 miljoner fakturor årligen. Hittills har kunden rullat ut den SAP-integrerade lösningen i 15 länder men totalt rör avtalet 100 länder. Värdet av det totala ramavtalet uppgår till över 30 Mkr över en flerårsperiod, vilket gör avtalet till ett av ReadSofts största hittills. Det globala ramavtalet betyder att den världsomspännande läkemedelsjätten, som vill vara anonym, effektiviserar sina ekonomiprocesser med hjälp av ReadSofts SAP-certifierade lösning. ReadSoft DOCUMENTS for Invoices installeras på ekonomiavdelningar inom koncernen och är tätt sammanvävd med kundens affärssystem från SAP. ReadSofts SAP-partner Ebydos levererar själva integrationen och attestsystemet. Lösningen från ReadSoft och Ebydos är kundens väg framåt och skapar stora besparingar och effektiviseringar. - Avtalet och den accelererade utrullningen är i linje med vår strategi att komma in under skalet på multinationella företag och sedan skriva koncernövergripande avtal med dem. Utrullningen till fler länder inom koncernen är ett gott exempel på hur ReadSoft kan hjälpa stora koncerner att effektivisera sina ekonomiflöden. Och det på ett enkelt och strukturerat sätt. Koncernen har redan gjort stora besparingar och vår uppgift är nu att arbeta hårt för att så snabbt som möjligt realisera installationerna i de 100 länder som avtalet gäller, säger ReadSofts VD Jan Andersson. Vad är ReadSoft DOCUMENTS for Invoices? Med över tio års erfarenhet är ReadSofts teknik för elektronisk fakturahantering marknadens mest kraftfulla och valda lösning. Med manuell hantering av fakturor uppgår kostnaden till mellan 100 och 300 kronor i arbetskostnad. ReadSoft DOCUMENTS for Invoices frigör användaren från det manuella arbetet och sänker kostnaden för fakturahantering högst avsevärt. ReadSofts lösning erbjuder bred funktionalitet från datafångst till utbetalning och används idag av över 1400 företag världen över. Programvaran fångar och klassificerar alla fakturaformat, på papper eller elektroniskt. Lösning är skräddarsydd för enkel sammankoppling med ledande internationella affärssystem från exempelvis SAP och Oracle. För pressbilder från ReadSoft besök http://www.readsoft.com/news/image_library.htm För mer information kontakta ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft Tel: 0708 – 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 – 37 66 70 E-post: olof.engvall@readsoft.com Lär mer om ReadSoft på www.readsoft.se ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för dokumentautomation under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77