Pressmeddelande -

Göteborgsföretag skapar kreativa arbetsplatser

Göteborgs företaget Realize  AB, har som en av Sveriges ledande experter inom affärskreativitet och business innovation inlett ett strategiskt samarbete med  lngenjörsamfundet . Undersökningar visar att arbetsplatser som tar tillvara på medarbetares kreativa potential presterar bättre och mår bättre, och det har Realize och Ingenjörsamfundet tagit fasta på i sitt samarbete.

I samarbetet ingår att leverera verktyg, föreläsningar och workshops för att utveckla det kreativa klimatet på arbetsplatsen, i Ingenjörssamfundets satsning Innovatörerna.  Realize har dessutom på uppdrag av Ingenjörsamfundet tagit fram ett unikt och specialdesignat kreativitetsverktyg; Idespelet Kreativ Arbetsplats för att stärka nytänkandet på svenska arbetsplatser och få fler medarbetare att delta i affärsutveckling.

-          Vi märker en ständigt en ökad efterfrågan hos företag och organisationer, då man insett att kreativitet och innovation är en central fråga för utveckling och överlevnad. Det finns stor potential för svenska företag på området, och i och med samarbetet med Ingenjörsamfundet har vi en fantastisk möjlighet att stötta över en miljon medarbetare i svenskt näringsliv, menar Thomas Hagbard VD Realize AB.

Ingenjörssamfundet är en yrkesorganisation för verksamma inom naturvetenskap och teknik, och ägs av några utav de större fackförbunden såsom Unionen och SKTF. Innovatörerna är Ingenjörsamfundets varumärke för att utveckla arbetsplatsernas innovationsförmåga, med målsättningen att stärka innovationskraften på svenska företag och få fler medarbetare att bidra i verksamhetsutvecklingen. Uppfinnartävlingen Finn Upp, och tvserien Innovatörerna på TV8 är några av satsningarna från Ingenjörsamfundet som fått brett genomslag.

Realize är en av landets ledande leverantörer av konsulttjänster inom området affärskreativitet och business innovation. Realize har sedan 1998 utbildat över 8000 personer och lett mer än 400 workshops i ca 130 företag och organisationer. Realize är företaget bakom konceptet Idépilot, idégenereringsverktyget Idéspelet, och har utvecklat även programvara för IT- baserat kreativitetsstöd.

Kontakt: Thomas Hagbard, VD 0708 499410

Ämnen

  • Konsultverksamhet

Realize AB arbetar med affärskreativitet. Vi hjälper våra kunder att skapa konkurrenskraft och affärsnytta genom att tänka nytt. Vi släpper loss och utvecklar medarbetarnas förmåga till kreativt tänkande inom hela företaget. Kunden använder oss på två sätt, antingen som mötesledare av kreativa workshops eller som utbildare. Kunden lär sig kreativa tekniker, verktyg och metoder och skapar en bestående innovationsförmåga. Vi har arbetat med allt ifrån börsbolag till reklambyråer. Totalt har vi lett 400 workshop i över 130 företag och utbildat mer än 8 000 personer samt utvecklat flera egna produkter sedan starten 1998. Ytterligare information finns tillgänglig på www.realize.se

Kontakter

Thomas Hagbard

Presskontakt CEO 031-7605400