Pressmeddelande -

Studenter löser fyra organisationers affärsutmaningar på mindre än 24 timmar under ledning av Realize AB

Realize AB parade ihop fyra företag från olika brancher med fyra studentgrupper med individer från olika utbildningar. Med hjälp av kreativitetsverktyg och metoder kunde studenterna lösa företagens respektive affärsutmaningar på mindre än ett dygn. 24h Innovation Challenge startade den 15 mars på Grand Hotel i Halmstad och gick i mål dagen efter på mässan Tillväxtdagen i Halland. 

Under 24 timmar fick studenterna med ledning av idépiloterna på Realize möta företagens skarpa affärsutmaningar.  Syftet var att skapa så heterogena grupper som möjligt för att maximera antalet infallsvinkar och idéer för att lösa företagens verkliga utmaningar. En frågeställning kunde exempelvis lyda 'Hur kan vi marknadsföra oss på ett nytt sätt?'.

- Diskussionerna blev väldigt livliga och det var många idéer som sprutade ut helt plötsligt, säger studenten Linda Himberg angående kreativitetsverktygen.

- Kreativitet är fortfarande ett område som inte riktigt tas på allvar hos en del organisationer, förklarar Thomas Hagbard, VD på Realize AB. - De företag som har insett vikten av nytänkande för att uppnå konkurrenskraft saknar ofta kunskap om vilka metoder de kan nyttja, menar Hagbard. Med snart 13 års erfarenhet av affärsutveckling har han en hel del att berätta om kreativitet.  - Istället för att prata om vad vi gör, varför inte visa hur vi jobbar öppet på en mässa, samtidigt som vi löser fyra skarpa case?

Konceptet är framtaget av Realize AB på uppdrag av Halmstads Näringslivs AB. Företagen som deltog i 24h Innovation Challenge var GaloMedical, HMS, WCR, ochHögskolan i Halmstad.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Taggar

  • utmaning
  • studenter
  • kreativitet
  • 24h innovation challenge
  • tillväxtdagen
  • innovation
  • idégenerering
  • företagsutveckling
  • affärsutveckling

Realize AB arbetar med affärskreativitet. Vi hjälper våra kunder att skapa konkurrenskraft och affärsnytta genom att tänka nytt. Vi släpper loss och utvecklar medarbetarnas förmåga till kreativt tänkande inom hela företaget. Kunden använder oss på två sätt, antingen som mötesledare av kreativa workshops eller som utbildare. Kunden lär sig kreativa tekniker, verktyg och metoder och skapar en bestående innovationsförmåga. Vi har arbetat med allt ifrån börsbolag till reklambyråer. Totalt har vi lett 360 workshop i över 100 företag och utbildat mer än 7 500 personer samt utvecklat flera egna produkter sedan starten 1998. Ytterligare information finns tillgänglig på www.realize.se

Presskontakt

Thomas Hagbard

Presskontakt CEO 031-7605400

Relaterat material

Relaterade nyheter