Gå direkt till innehåll
Kampanjen Happy Ending breddas - fler kan delta

Pressmeddelande -

Kampanjen Happy Ending breddas - fler kan delta


Realstars utökar arbetet för att motverka “sexköp” på thaimassagesalonger och tar hjälp av en tävling på sociala medier där den som vill uppmanas berätta om sitt eget Happy Ending.  Syftet är att engagera en bredare målgrupp.

Webbstatistik visar dagligen sökningar på ord som massage och Happy Ending och en stor del av dem som efterfrågar ”sexköp” exponeras för webbplatsen Rewind Happy Ending som lanserades i början av året.

– Först och främst vill vi nå förövare och det gör vi via webbplatsen. Nu prövar vi att bjuda in allmänheten att agera genom att dela berättelser av ett riktigt Happy Ending. Vi vill visa att den kidnappade betydelsen inte tolereras varken i ord eller genom de förödande besök som görs dagligen på thaimassagesalonger, säger Malin Roux Johansson, RealStars generalsekreterare.

Tusentals betalda övergrepp sker varje vecka på thaimassagesalonger i Sverige. Bakom polistillslagen i Stockholm som nyligen uppmärksammats, där bl.a. företagsledare och politiker identifierats bland förövare, pågår övergrepp i det tysta på thaimassagesalonger på mindre orter och bostadskvarter runt om i landet. Det handlar om en stor utsatthet, stigmatisering, prostitution och även människohandel. Problemet har vuxit till oanade proportioner; myndigheter, civilsamhället och andra aktörer, till exempel bostads­bolag som hyr ut lokaler, har inte har agerat i tid. Satsningen ska synliggöra problemen och väcka den opinion som finns mot mäns våld mot kvinnor där det kommersialiserade våldet ofta blir undanskuffat. Realstars menar att det nu krävs både akuta och långsiktiga insatser och där thaimassagebranschen bör bli en tillsynspliktig verksamhet i hela landet.

– Vi trycker på för att fler tar ställning och agera på sociala medier för att också agera när de ser att prostitution pågår på olika arenor i samhället, säger Malin Roux Johansson, RealStars generalsekreterare.

Kampanjen ”Mitt Happy Ending” blir ett stöd i det pågående uppsökande arbetet i arvfondsprojektet Växtkraft thai där Realstars ger kvinnor på salongerna stöd, informerar om sexköpslagen och verkar för att höja statusen på thaimassage. Realstars driver en nollvision - ingen ska utsättas för sexuell exploatering.

Så här säger boxaren Otto Wallin som deltar på webbsidan: ”Ett Happy Ending har ingenting med sexköp att göra. Kvinnor har alltid varit i en utsatt position i en mansdominerad värld och det måste få ett slut genast. Kvinnors fri- och rättigheter måste försvaras till varje pris. Låt oss skapa ett riktigt Happy Ending tillsammans.”

Länk till tävlingen finns här.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

Presskontakt

Malin Roux Johansson

Malin Roux Johansson

Presskontakt Grundare, verksamhetsansvarig, pressansvarig Kommunikation och samarbeten +46 707 47 41 87

RealStars och Fair Sex

RealStars är en oberoende ideell organisation som arbetar för ett Europa fritt från trafficking genom kampanjer och opinionsbildning.

Vi använder budskapet Fair Sex, sex på lika villkor, som uttrycks genom mode och konst för att beröra och involvera en allmänhet i vårt förebyggande arbete. Syftet med arbetet är att motverka efterfrågan och att påverka EU att införa strängare lagar mot trafficking och prostitution.

RealStars skapar olika samarbeten med kända personligheter, konstnärer, företag, andra organisationer samt offentliga sektorn. Vi arbetar för ett socialt hållbart samhälle och baserar vårt arbete på FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.

RealStars
Södra Larmgatan 6
411 16 Göteborg