Pressmeddelande -

Ny rapport från EU säger att upp till tio barn försvinner från Sverige varje vecka

Kvinnor som förs till EU för sexuell exploatering står för 76% av alla identifierade offer för trafficking och människohandel med barn ökar. Även Sverige nämns i den nya traffickingrapporten från EU och det är oroväckande siffror, upp till tio ensamkommande flyktingbarn per vecka uppges försvinna i Sverige.

Nyligen släpptes en ny EU-rapport om människohandel som visar att kriminella gäng i Europa utnyttjar flyktingkrisen genom att tvinga in alltfler människor i sexslaveri och andra typer av slaveri. Barn på flykt är extremt utsatta då efterfrågan på barn är stor hos människohandlare. Europol, den europeiska polisbyrån, rapporterade i januari i år att åtminstone 10 000 ensamkommande barn har försvunnit sedan de anlänt i Europa, och i Sverige försvinner upp till tio barn per vecka. Tyska myndigheter rapporterade tidigare i år att runt 4 700 barn försvunnit, och oron för vad som hänt med de ensamkommande flyktingbarnen växer.

- Det är djupt oroande siffror som rapporten visar. Realstars arbetar för ett Europa fritt från trafficking och vill se en sexköpslag på europeisk nivå, och eftersom det är lönsamheten som driver människohandlare och hallickar måste vi stoppa sexköparna, säger Malin Roux Johansson, verksamhetschef och grundare av Realstars.

Under 2013-2014 registrerades 15 846 offer för människohandel i Europa, och över tre fjärdedelar av dem var kvinnor (76 %) och 2375 (15 %) var barn. Människohandel för sexuella ändamål står fortfarande för lejonparten, 67 %.

Enligt Europol är Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Schweiz och Storbritannien de länder som är värst drabbade av människohandel. Detta på grund av den höga efterfrågan på sexuella tjänster och billig arbetskraft i länderna. Rapporten fastslår att laglig prostitution gör det mycket lättare för människohandlare att använda en rättslig ram för att utnyttja sina offer, och att det är efterfrågan och ekonomisk vinning som håller dessa brott vid liv. Rapporten pekar ut efterfrågan som en av de drivande faktorerna för människohandel och visar på att sexuell exploatering inte skulle existera utan en prostitutions- och sexköpsmarknad och att denna drivs av lönsamheten.

- Att en rapport från EU äntligen pekar ut sexköparna som ansvariga är ett stort steg i rätt riktning. Men det verkar fortfarande inte vara aktuellt med en europeisk sexköpslag vilket är mycket beklagligt. Att sexköpare utnyttjar barn och kvinnor i många länder i Europa måste få ett slut, säger Malin Roux Johansson.

I rapporten citeras EU plattformen för det civila samhället mot människohandel i Bryssel där Realstars grundare Malin Roux Johansson sitter. Sverige och andra EU länder ska enligt EUs traffickingdirektiv vidta åtgärder för att minska efterfrågan på tjänster och produkter där offer för trafficking utnyttjas. Realstars har en viktig röst för spridningen av den svenska sexköpslagen i Europa och nästa vecka kommer Malin Roux Johansson resa till Bryssel för att delta på det sjunde mötet för plattformen.

Rapporten hittar du här: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/commission_staff_working_document.pdf

EU-kommissionens plattform för Civilsamhället mot trafficking: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/media-outreach-els/eu-civil-society-e-platform_en

Plattformen för Civila Sverige mot Människohandel: www.manniskohandel.se

Realstars hemsida: http://realstars.eu

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • realstars
  • prostitution
  • mänskliga rättigheter
  • människohandel
  • jämställdhet
  • barn
  • trafficking
  • sexköplagen
  • sexhandel

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

Kontakter

Malin Roux Johansson

Presskontakt Grundare, verksamhetsansvarig, pressansvarig Kommunikation och samarbeten +46 707 47 41 87