Pressmeddelande -

Djurskyddsföreningar satsar på barns empatiutveckling i Botkyrka

Djurskyddsföreningar satsar på barns empatiutveckling i Botkyrka

Det finns ett starkt samband mellan människans empatiska förmåga och hur man behandlar både djur och människor, detta hävdas i flera vetenskapliga studier. Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen har i projekt REDE utgått från detta och har gemensamt tagit fram ett skolmaterial som riktar sig till elever i åldern sex till tio år, med målet att utveckla barns empatiska förmåga och ett respektfullt synsätt gentemot djur, natur och sina medmänniskor.

Allt fler rapporter visar att bland fall där djur misshandlats så är oroväckande många utförda av barn och att vuxna personer som begått våldsbrott mot djur som barn löper högre risk att bli våldsamma även mot människor senare i livet. Många barn idag har varken kunskap eller kontakt med djur. Flertal barn växer upp med stora brister av empati och medkänsla för andra. - Djur är en otroligt bra kanal att använda för att nå även de barn som annars har svårt att öppna sig, säger Sarah Vikslund ny projektledare för REDE-projektet. Vi gör just nu en storsatsning i Botkyrka kommun. Vi har sett att många barn behöver extra stöd med sin utveckling av empati och respekt för djur. Färska forskningsresultat visar att empatin går att påverka med rätt träning. Beteendevetaren Malin Angantyr och psykologen Jakob Eklund från Mälardalens högskola genomförde under hösten 2009 en vetenskaplig studie hur våra REDE-övningar påverkade empatin hos barn. De såg en signifikant ökning av empati särskilt hos de pojkar som fått arbeta med övningarna.

Varför gratis?
REDE är inget vinstdrivande projekt utan målet är att ge barn möjligheten att utveckla sin empati samt få en större förståelse och respekt för andra, både djur och människor. REDE är i grunden ett långsiktigt djurskyddsprojekt där föreningarna hoppas på att kunna bidra till ett bättre samhällsklimat både för djur och människor. Materialet är framtaget med olika lärstilar som ska passa in i skolans vardag och kunna användas i flera lektionsämnen samt är anpassat till läroplanen.

 Barns välbefinnande kan ökas
Flera skolor har idag många problem som grundar sig i barns brist på social kompetens och respekt för andras känslor och beteende. Rapporter visar att fler barn och ungdomar mår dåligt och det ökande våldet, både ungdomar emellan och det som barn och ungdomar utsätts för av vuxna, oroar allt fler. Att använda REDEs värdegrundsmaterial är ett beprövat sätt att nå barnen och i tidigt stadium utveckla deras empati. I längden kan det bidra till en positiv utveckling, både för individen och för samhället. Många undersökningar visar på att god förmåga till medkänsla, hög social intelligens och en medvetenhet om sin plats i ett större sammanhang är av stor betydelse för människors välbefinnande. I REDE-projektet har man tagit fasta på att alla dessa förmågor behöver utvecklas under barns uppväxt och därför har 17 stycken djurinriktade värdegrundsövningar tagits fram och ligger tillgängliga för gratis nedladdning på REDEs hemsida www.rede.se.

Information i Botkyrka kommuns skolor
Informatörer från REDE går nu ut till samtliga intresserade skolor i Botkyrka och informerar om materialet. Skolor kan även boka kostnadsfria studiedagsföreläsningar och de lärare som vill fördjupa sig i materialet kan även gå REDEs fortbildning den 8:e oktober i Stockholm eller den 24:e september i Göteborg.

Fakta:
REDE- Respekt, Empati, Djur, Etik är ett djurinriktat och empatiutvecklande skolmaterial framtaget av Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen. Materialet är utformat för barn i åldrarna sex till tio år och finns tillgängligt för gratis nedladdning på hemsidan www.rede.se. Barnen får genom lärarhandledda övningar och aktiviteter utveckla sin empatiska förmåga. REDE håller även fortbildningar och studiedagar för lärare som vill fördjupa sig i REDE-materialet. Läs mer på www.rede.se.

Ämnen

 • Barn, ungdom

Kategorier

 • barn
 • brott
 • djur
 • djurskydd
 • djurskyddet sverige
 • djurskyddsförening
 • empati
 • etik
 • gratis
 • rede
 • respekt
 • skola
 • skolmaterial
 • social
 • värdegrund
 • botkyrka

Regioner

 • Botkyrka

REDE- Respekt, Empati, Djur, Etik är ett djurinriktat och empatiutvecklande skolmaterial framtaget av Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen. Materialet är utformat för barn i åldrarna sex till nio år och finns tillgängligt för gratis nedladdning på hemsidan www.rede.se. Barnen får genom lärarhandledda övningar och aktiviteter utveckla sin empatiska förmåga. Läs mer på www.rede.se