Skip to main content

Danskt miljöteknikbolag till Nasdaq First North

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2015 18:03 CEST

Redeye agerar finansiella rådgivare åt det danska miljöteknikbolaget Photocat vid deras notering på Nasdaq First North i Stockholm. I samband med noteringen genomförs en nyemission där bolaget tar in 22,5 miljoner kronor för att kunna föra ut sin teknik för luftrening på världsmarknaden.

Luftföroreningar är ett stort och växande problem i såväl utvecklade länder som utvecklingsländer. De samhälleliga kostnaderna för luftföroreningarna är mycket stora. OECD-rapporten ”The Cost of Air Pollution” som publicerades 2014 uppskattade de hälsorelaterade kostnaderna till följd av luftföroreningar till 1,7 biljoner dollar – över 14 000 miljarder kronor – av vilket hälften kommer från vägtransporter. Problemet med luftföroreningar uppmärksammas alltmer av myndigheter såväl som media. ”Ett växande medvetande bland politiker och lagstiftare kring kostnaderna associerade med luftföroreningar leder till skärpt reglering. Skärpt lagstiftning och reglering är viktiga drivkrafter för den snabbt växande marknaden för luftrening.” kommenterar Photocats VD Michael Humle.

Namnet Photocat kommer av engelskans ord för fotokatalys. Bolagets produkter är ytbeläggningar som appliceras på material såsom betong och bitumen. Ytbeläggningen fungerar som en katalysator för att UV-ljus skall bryta ner luftföroreningar i utomhus- och inomhusmiljöer. Photocats material har visat sig vara mycket effektivt i att reducera lufthalterna av både kväveoxider (NOx) och lättflyktiga organiska ämnen (VOC). ”Vi har fram till 2014 haft fokus på att utvärdera våra produkter tillsammans med samarbetspartners och har då kunnat visa att vi med vår teknologi är mer effektiva på att minska NOx och VOC än konkurrerande produkter.”

Redeyes projektledare Thomas Liljeton kommenterar, ”Det är oerhört intressant att få hjälpa ett bolag vars teknologi har potential att göra stor nytta för miljö och hälsa. Möjligheterna med Photocats teknologi är stora och marknaden är global. Vi är på Redeye glada att få bistå bolaget i att ta in kapital för att öka takten i deras kommersiella lansering och samtidigt ge investerare möjlighet att vara med på Photocats fortsatta resa.”

Photocat kommer att noteras på Nasdaq First North i Stockholm. Teckningstiden i den pågående emissionen löper fram till 6 oktober 2015. Preliminär första dag för handel är satt till 23 oktober 2015. Photocats VD Michael Humle förklarar varför bolaget valt att notera sig på First North i Stockholm, ”Sverige har många kompetenta investerare och ligger samtidigt långt fram inom miljöteknikområdet. Vi hoppas få många nya aktieägare som vill vara med oss på vår resa framöver.”

För ytterligare information om Photocat och den pågående emissionen, besök www.redeye.se/ipo/photocat eller Photocats hemsida, www.photocat.net

Redeye står för nästa generations investment banking - vi tar en ny approach där vi tillsammans med våra kunder och klienter fokuserar på långsiktigt värdeskapande. Vi är specialister inom Life Science och Technology och brinner för att hjälpa tillväxtbolag att växa.