Pressmeddelande -

M.O.B.A Networks IPO övertecknades - Redeye agerade finansiell rådgivare

M.O.B.A. Network AB offentliggjorde utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Emissionen övertecknades och fördelas på cirka 500 konton däribland Consensus Lighthouse Asset och TIN Fonder. Genom erbjudandet tillförs Bolaget ca. 25,6 MSEK.

M.O.B.A Network AB driver genom dotterbolaget CriticalClick flera väletablerade communities för nätverksbaserade datorspel och E-sportfans. Bolagets communities, varav några kan räknas till världens största, har haft en stark tillväxt och har idag upp till 30 miljoner besök per månad. Verksamheten har varit lönsam sedan den startade, med en EBITDA-marginal på cirka 50 procent, en fin tillväxt och positivt kassaflöde.

Inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market, genomfördes en emission om 26,5 MSEK där Redeye agerade finansiell rådgivare, i syfte att bredda ägandet. Emissionen övertecknades och 500 konton har tilldelats aktier.

Första planerad handelsdag är den 12 december 2019.

Ämnen

  • Företagsinformation

Kategorier

  • emission
  • nasdaq
  • börsnotering
  • ipo

Redeye är specialister på innovativa och snabbväxande nordiska företag inom Life Science och Technology. Bolaget har en marknadsledande position och erbjuder tjänster inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Analyserna utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades år 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation investment banking company, specialized in Life Science and Technology. Clients are innovative and fast-growing companies based in the Nordics but with a global reach. Redeye is a leading provider of Equity Research, Corporate Broking, and Corporate Finance in these sectors. The research is built on a value-based investment philosophy and with a unique Rating model. Redeye was founded in Stockholm 1999 and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).

LinkedInTwitterFacebook

Presskontakt

Sanna Hallert

Presskontakt Presskontakt +46 (0)73 501 98 30