Skip to main content

Redeye bistod Acconeer i övertecknad nyemission i samband med bolagets notering på Nasdaq First North

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2017 10:00 CET

Acconeer har, med banbrytande teknologi, utvecklat en strömsnål högprecisions 3D-sensor somkan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem.

I syfte att finansiera kommersialiseringen av bolagets produkt, utveckling av nästa generations produktkandidat, tillförsel av rörelsekapital samt nedkortning av leveranstider till kund har Bolaget genomfört en nyemission där Redeye har agerat finansiell rådgivare.

Teckningsperioden avslutades den 24 november 2017 och totalt inkom, inklusive teckningsförbindelser, anmälningar från 8 600 konton, motsvarande cirka 700 MSEK. Före avdrag för emissionskostnader tillförs Acconeer därmed 180 MSEK före avdrag genom nyemissionen, som riktades till institutionella och industriella investerare samt över 4 100 nya aktieägare. Av den totala nyemissionen utgörs 30 MSEK av en överteckningsemission. Första dag för handel med Acconeers aktier skedde den 11 december 2017.

Redeyes medlemmar fick prioriterad tilldelning i transaktionen.

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).

LinkedInTwitterFacebook