Skip to main content

Redeye upptar bevakning av IRLAB Therapeutics

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2017 14:15 CET

Stockholm, november 21, 2017 - IRLAB är ett forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Göteborg. Verksamheten är fokuserad mot behandling av sjukdomstillstånd inom det centrala nervsystemet (CNS).

Fokus på Parkinsons sjukdom: IRLAB adresserar några av de största, ännu icke-tillfredsställda behoven inom Parkinsons sjukdom. Marknadspotentialen är stor och aktörerna på marknaden såväl som i utvecklingsfas är få.

Vi ser i IRLAB ett forskningsbolag av kvalitét som har viktiga värdedrivare under 2018, fas II studier väntas kunna presenteras under första och andra halvåret 2018.

Ladda ned analysen här

Video-intervju med analytiker Anders Hedlund

IRLABs bolagssida I Redeye Universe

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

LinkedInTwitterFacebook