Pressmeddelande -

Svensk dagspress – en betydande källa för VDs beslutsfattande

Regi har nyligen genomfört en undersökning hos viktiga beslutsfattare i Sverige, en av frågorna var  ”Bortsett från interna och/eller externa rådgivare. Vilka andra informationskällor är betydande i ditt beslutsfattande kring marknadsfrågor?

Resultatet är anmärkningsvärt, Robert Skölfman CEO på Regi kommenterar utfallet ”Svensk dagspress har fortfarande en oerhört stark position när det gäller beslutsfattandet i näringslivet”. Bland svenska verkställande direktörer är det hela 3 av 4 som har svensk dags- och veckopress som en betydande informationskälla till att fatta beslut i marknadsfrågor. Tittar vi på marknadscheferna är det 8 av 10 som anser att dags- och veckopressen är en betydande informationskälla. Sociala medier och LinkedIn ligger fortfarande på väldigt låga nivåer för VD när de skall fatta beslut.”

Dagens industri lyser starkast som informationskälla inom media, 63 procent av VD anser att Di är deras viktigaste informationskälla inom media. På andra plats hamnar SvD med 21 procent.

Se bifogat material som visar svar på resultat och en kort metodbeskrivning.

För mer information vänligen kontakta:

Robert Skölfman, VD, Regi Research & Strategi, Tel. 08-545 612 81 Mail. robert.skolfman@regi.se

Kort om Regi:

Regi är ett analys och konsultföretag som varit verksamt sedan 1997. Baserat på djup insikt genom research och analys ger Regi goda råd som bidrar till ständig förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling i företag inom utvalda branscher. Regis kunder finns på svenska kommunikationsbyråer, advokatbyråer och på stora och medelstora börsnoterade företag i Norden.


Ämnen

  • Undersökningar

Regi arbetar med researchbaserad analys och rådgivning för våra kunders ständiga förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling.

Vår metodik, där research utgör en grundpelare, garanterar ingående analys och faktastyrd insikt i våra kunders verklighet, vilket resulterar i väl underbyggda råd.


Relaterat material