Pressmeddelande -

Forskare möter praktiker

FoU Välfärd, forsknings- och utvecklingsenheten vid Region Gävleborg arrangerar en heldagskonferens vid Bollnäs Folkhögskola, på torsdag den 27 maj ,om kunskapsutveckling inom socialt arbete, vård och omsorg. Välkommen!

Region Gävleborgs forsknings- och utvecklings-enhet; FoU Välfärd, inledde 2002 en serie årliga konferenser som vänder sig till praktiker, förtroendevalda och andra med intresse för kunskaps- och kvalitetsutveckling inom socialt arbete, rehabilitering, vård och omsorg. Vid årets konferens kommer både en föreläsning och en teaterföreställning att äga rum:

Stig-Arne Berglund, universitetslektor i socialt arbete vid Umeå universitet föreläser om ungdomar som levt i riskzonen men som med stöd och hjälp tagit sig upp på banan igen.

Suzanne Ernrup och Anders Sundquist vid Seminarieteatern framför scener som gestaltar förhållningssättet till andra människor som till exempel rör mötet mellan medarbetare och brukare inom vård och omsorg.

Årets seminarier kommer att presentera olika verksamheter som pågår i kommuner och landsting, till exempel utvecklingsarbete inom områdena anhörigstöd, äldre-, individ- och familjeomsorg samt området funktionshinder. Ett lokalt projekt som vi vill uppmärksamma är Föräldrastödsprojektet i Ovanåker, som har fått många miljoner i statligt stöd för sitt arbete.

Program:

09.00 Ankomst, registrering, kaffe

09.45 Inledning Johnny Haraldsson

10.00 "Vändpunkter för ungdomar i riskzonen" Stig-Arne Berglund

11.15 Parallella seminarier; bl.a Barnahus Gävleborg, Ensamkommande barn och ungdomar, Ett gott liv på äldre dar mm

12.15 Lunch

13.15 Seminarieteater: "Bemötande inom vård och omsorg ur ett värdegrundsperspektiv" Anders Sundquist, Suzanne Ernrup

15.00 Parallella seminarier forts.

16.00 Avslutning

För mer info var vänlig kontakta: Cathrine Uggla, tel 026-404 02 14

cathrine.uggla@regiongavleborg.se

Kategorier

  • region gävleborg
  • forskningskonferens
  • bollnäs
  • fou välfärd

Region Gävleborg profilerar regionen och driver den regionala utvecklingen. Vi är ett kommunalt samverkansorgan mellan länets kommuner och landsting. Arbetet styrs av det regionala utvecklingsprogrammet.

Kontakter

Camilla Wengelin

Presskontakt Kommunikatör 026-650220