Pressmeddelande -

Gävleborgs kommunledningar lär sig jämställdhet – får toppbetyg från Regeringen!

Att få kommunens ledningstoppar, både politiskt och tjänstemannamässigt, att lära sig jämställdhet – och detta under pågående styrelsesammanträde – tillhör ovanligheterna i landet. Ja, så unikt – och så bra – är det att verksamheten nu får toppbetyg av Regeringen.

Det är Länsstyrelsen i Gävleborg som rapporterat till Regeringen, i samband med årsredovisningen, om arbetet i länet för att stärka jämställdhetsutvecklingen tillsammans med länets viktiga aktörer.

I återkopplingen har Region Gävleborg, som ett av tre i landet, fått Väl Godkänd!!

// Gävleborgs län: ”Region Gävleborg har tillsammans med Länsstyrelsen i Gävleborgs län skapat och startat en verksamhet vid namn Jämställdhetsresursen. Satsningen består främst av utbildningsinsatser, analyser och webbaserat stöd och bedöms som omfattande. Här finns också ett program för att starta ett partnerskap för jämställdhet i Gävleborg. Jämställdhetsenhetens bedömning är att Region Gävleborg bedriver ett aktivt arbete för att ge stöd till länets centrala aktörer och ser fram emot en resultatredovisning av genomförda åtgärder kommande år. Bedömning: Väl godkänd ”//

-

Arbetet med att utbilda länets ledande kommunala politiker och tjänstemän påbörjades i början av året. Ett grepp som bland vissa aktörer möttes med skepsis. Men redan nu har hälften av länets kommuner genomgått utbildningen.

Vad är då skillnaden med jämställdhetsarbetet jämfört med andra län? Jo, Jämställdhetsresursen i Gävleborg har i högre utsträckning arbetat med det utåtriktade arbetet, som att ge stöd till viktiga aktörer, när det gäller jämställdhetsintegrering snarare än att integrera jämställdhetsperspektiv i den egna verksamheten. Men skillnaderna är stora sett över hela landet. Gemensamt för de som uppfyller kraven väl är att de har ett förankrat utvecklingsarbete, med god struktur och ett effektivt stöd av ledningen och en särskilt sakkunnig i jämställdhet.

För mer information, var vänlig kontakta processledarna för Jämresursen Gävleborg:

Carina Löfgren; 070-388 89 00, Kajsa Svaleryd; 073-274 27 93

Kategorier

  • region gävleborg
  • jämställdhet
  • toppbetyg
  • gävleborgs län
  • jämställdhetsresursen
  • jämresursen
  • regeringen

Kontakter

Camilla Wengelin

Presskontakt Kommunikatör 026-650220