Pressmeddelande -

Förstaplats i förtroende för Region Östergötlands sjukhus

Östgötarna har ett stort förtroende för hur Region Östergötland har hanterat pandemin. De är också mest nöjda i hela landet med sina sjukhus. Det visar den senaste nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern.

I dag presenteras Hälso- och sjukvårdsbarometern för 2020. I den nationella undersökningen som genomförs varje år får befolkningen svara på hur de uppfattar hälso- och sjukvården. Region Östergötlands resultat är mycket positiva och har förbättras i samtliga av undersökningens åtta basfrågor. Förtroendet för hälso- och sjukvården som helhet har exempelvis ökat. 75 procent av östgötarna har mycket eller ganska stort förtroende, jämfört med 64 procent 2019. Allra bäst resultat får sjukhusen i länet, som 83 procent av invånarna i Östergötland har förtroende för. Det innebär en förstaplats i landet, tillsammans med grannarna i Sydöstra sjukvårdsregionen Kalmar och Jönköping. Riksgenomsnittet är 76 procent.
Förtroendet för vårdcentralerna har även ökat markant, från 59 till 67 procent.

– Det är glädjande och viktigt att östgötarnas förtroende för hälso- och sjukvården är fortsatt högt. Jag ser det som ett resultat av medarbetarnas insatser för en god och trygg vård. Det är också glädjande att resultatet för vårdcentralerna har förbättrats, även om vi behöver fortsätta utveckla dessa för att öka förtroendet ytterligare, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Det senaste året har präglats mycket av coronapandemin och undersökningen visar att invånarna även har ett stort förtroende för hur regionen har hanterat den. 77 procent har mycket eller ganska stort förtroende för hanteringen, jämfört med riksgenomsnittet 73 procent.
– Det positiva resultatet är ett kvitto på att regionen har lyckats att möta de behov som pandemin fört med sig. En extremt viktig framgångsfaktor i kriser är vår förmåga att samverka över gränserna, säger Kaisa Karro.

Enligt undersökningen anser 88 procent av invånarna i Östergötland att de har tillgång till den vård de behöver. Andelen som anser att väntetiderna är rimliga har ökat. 77 procent tycker att väntetiderna till besök på vårdcentraler är rimliga, jämfört med 66 procent 2019. 63 procent tycker att väntetiderna till besök eller behandling på sjukhus är rimliga, jämfört med 52 procent 2019. Det innebär en femteplats i Sverige.

66 procent av östgötarna upplever att vården ges på lika villkor, jämfört med 60 procent i landet som helhet.
Östgötarna är något mindre positiva än riksgenomsnittet till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. Likaså till större möjligheter att vårdas hemma av vårdpersonal med stöd av digital teknik.

Totalt har drygt 50 000 personer i Sverige svarat på undersökningen.

Läs mer om hälso- och sjukvårdsbarometern 2020: https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/fortroendetforvardenokarkraftigt.36988.html

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Kontakter

Anna Bowall

Presskontakt Kommunikationsdirektör 010-103 78 28

Bodil Knuthammar

Presskontakt Pressekreterare 010-103 94 88