Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Minusresultat för Region Östergötland 2018

Det preliminära bokslutsresultatet för Region Östergötland 2018 är minus 305 miljoner kronor. Det egna kapitalet minskar därmed men är fortfarande positivt med 626 miljoner kronor. Resultatet förklaras av underskott i verksamheten, främst inom sjukvården, men också av den negativa värdeutvecklingen på regionens placeringar.

Det preliminära resultatet på minus 305 miljoner kronor är 440 miljoner kronor sämre än budgeten på 135 miljoner kronor.

Verksamhetens resultat 2018 är minus 386 miljoner kronor. Av resultatet svarar sjukvården för minus 517 miljoner kronor, vilket är 348 miljoner kronor sämre än budgeterat. Nio av tio produktionsenheter inom sjukvården redovisar ett sämre resultat än budgeterat. De produktionsenheter som har störst underskott är Sinnescentrum, Närsjukvården i östra Östergötland, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård och Närsjukvården i centrala Östergötland.

Lägre avkastning
Verksamhetens negativa resultat vägs inte upp av resultatet för de regiongemensamma posterna. Det beror främst på den negativa avkastningen på regionens finansiella placeringar utifrån utvecklingen på den finansiella marknaden. Jämfört med budgeterad avkastning innebär det en försämring med 210 miljoner kronor. Sett över tid har dock avkastningen på placeringarna inneburit positiva tillskott till resultaten.

– Det är ett allvarligt ekonomiskt läge med alltför hög kostnadsutveckling i verksamheten, där vi ännu inte ser något trendbrott. Under 2018 har flera olika regionövergripande åtgärder inletts som förväntas ge effekt framåt, exempelvis en översyn av de administrativa processerna, säger ekonomidirektör Åsa Hedin Karlsson.

Fortsatta åtgärder
De närmaste åren förväntas ekonomin vara fortsatt ansträngd. Behoven väntas öka mer än intäkterna. Både kort- och långsiktiga handlingsplaner är framtagna för att bromsa kostnadsutvecklingen. Dessa har delvis fått effekt. Utifrån beslut i finansplanen 2019-2021 har ett arbete startats i syfte att formulera och genomföra ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans. Ett exempel är översyn av organisation och ledning.

– En av regionens viktigaste uppgifter är att invånarna i länet ska få tillgång till vård av hög kvalitet när de behöver den. Vi har goda medicinska resultat, ett positivt eget kapital och en låg skattesats. Men det krävs också rätt åtgärder för att få en balans i ekonomin så att vi långsiktigt kan uppnå våra mål, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Ämnen

Regioner


Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Presskontakt

Anna Bowall

Anna Bowall

Presskontakt Kommunikationsdirektör 010-103 78 28
Bodil Knuthammar

Bodil Knuthammar

Presskontakt Pressekreterare 010-103 94 88

Välkommen till Region Östergötland!

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Region Östergötland
581 91 Linköping
Sweden