Pressmeddelande -

Nu finns postcovidmottagningar i hela Östergötland

Nu finns bedömningsmottagningar i hela länet för patienter som har kvar besvär efter att ha varit sjuka i covid-19. Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Universitetssjukhuset i Linköping startade två av landets första mottagningar och nu har en tredje öppnat på Lasarettet i Motala.

– Med mottagningar i alla länsdelar kan fler patienter få bedömningarna nära hemmet. Att vi är tidigt ute ger oss också förbättrade möjligheter att skaffa kunskap om patientgruppen och vilka rehabiliteringsbehov som finns i den, säger Martin Magnusson, medicinsk rådgivare och representant för särskild sjukvårdsledning på regional nivå i Region Östergötland.

Mottagningarna har satts upp för en ny patientgrupp som har påtagliga kvarstående besvär en längre tid efter att de varit sjuka i covid-19. Vrinnevisjukhuset var tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset först ut i landet med att öppna sin mottagning i juni. Samtidigt genomförde rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset en stor kartläggning av patientgruppens behov och tog fram vårdprocesser för rehabiliteringen. En mottagning startade också tidigt på Universitetssjukhuset.

Stora rehabiliteringsbehov
Symtomen varierar i patientgruppen, men typiskt är att många upplever en stark kvarstående trötthet, smärta och påverkan på andning, syn och kognitiva funktioner som minne och koncentration.

– Det är stora rehabiliteringsbehov som vi har att möta, som finns både hos patienter som har vårdats i intensivvård och de som har varit långtidssjuka hemma i en mildare form av covid-19. Det är välkänt att det kan ta tid att återhämta sig efter intensivvård i respirator, men nu är patienterna som inte har sjukhusvårdats i majoritet på mottagningen, säger Martin Magnusson. 

Utredningar av patienterna ger ny kunskap, och en mycket viktig del är att få ökad kunskap om hur vården på bästa sätt kan hjälpa denna nya patientgrupp.

Bedöms av multiprofessionella team
På mottagningarna arbetar multiprofessionella team med läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och vårdadministratörer. Teamen bedömer besvären och remitterar patienten till rätt rehabilitering inom exempel primärvården, specialistvården eller Rörelse och hälsa.

Ofta har de långtidssjuka patienterna enbart haft kontakt med primärvården tidigare och det är primärvården som remitterar dem till mottagningen.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • #regionostergötland

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Kontakter

Anna Bowall

Presskontakt Kommunikationsdirektör 010-103 78 28

Bodil Knuthammar

Presskontakt Pressekreterare 010-103 94 88