Pressmeddelande -

Nu öppnar Vårdcentrum Finspång – pionjär för Nära vård

I dag öppnar det nya Vårdcentrum Finspång, byggt för framtidens Nära vård. Vårdmottagningar av olika typer samlas under ett tak och i nära samverkan mellan Region Östergötland och Finspångs kommun.

– Det är både glädjande och högtidligt att vi nu öppnar Vårdcentrum Finspång, som är ett konkret resultat av att vi ställer om vården närmare östgötarna. Vårdcentrum Finspång är en pionjär i arbetet med Nära vård och bygger på en lång tradition av god samverkan mellan regionen och kommunen, säger Kaisa Karro (S), ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland.

Det nya vårdcentrumet samlar all verksamhet från det gamla lasarettet i Finspång. Här finns Närsjukvården och specialistsjukvården och i februari öppnar en ny avdelning för intensivvårdsrehabilitering med åtta platser, för patienter från hela regionen.

– Vi samlar vården på ett ställe för att det ska bli tryggt och nära patienterna. Det blir bättre vårdflöden när verksamheterna kan arbeta tillsammans på nya sätt nära varandra, säger Anette Karlsson, verksamhetschef för Närvårdskliniken Finspång.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg så att den blir mer tillgänglig och resurserna används bättre. Då behövs nya arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar.

– För patienten innebär det att man ska få en vård av hög kvalitet så nära som möjligt, så att man inte alltid behöver åka in till exempelvis Vrinnevisjukhuset i Norrköping eller till Universitetssjukhuset i Linköping. Digitala lösningar flyttar också vården närmare invånarna, säger Rolf Östlund, utvecklingsdirektör i Region Östergötland. – Omställningen till nära vård kräver nya samarbetsformer för sjukvården mellan kommuner och regioner. En viktig del i arbetet är att utveckla mobila lösningar för hela länet och att säkerställa läkarmedverkan i den kommunala sjukvården.

Regionens nära vård och kommunens korttidsavdelning ligger på samma våningsplan. Här samverkar de vägg i vägg om gemensamma patienter. Allt från förflyttningar till kommunikationsvägar blir korta. Alla patientrum är enkelrum och personalen har fått stora arbetsytor som förbättrar arbetsmiljön.

– Det känns otroligt roligt att få vara en del i vårt nya fina Vårdcentrum. Att få möjlighet att bedriva Finspångs kommuns korttidsavdelning i vårdcentrum ger oss större möjligheter att arbeta för sömlös kvalitativ vård i nära samverkan med regionens vårdavdelning och rehabilitering. Det är även glädjande att alla medarbetare får en välförtjänt fin arbetsmiljö att verka i, säger Åsa Karlsson, vård- och omsorgschef i Finspångs kommun.

Många olika vårdverksamheter
På vårdcentrum finns verksamhet dygnet runt och för alla åldrar: vårdcentral, laboratorium, barn- och ungdomsmottagning, psykiatri, kvinnohälsa, rehabilitering, LAH och närvård, tillsammans med Finspångs kommuns korttidsavdelning. Jourcentralen på entréplanet är även öppen utanför kontorstid på kvällar och helger. I mottagningshotellet finns också Flyktingmedicin.

Ämnen

  • Offentlig sektor

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Presskontakt

Anna Bowall

Presskontakt Kommunikationsdirektör 010-103 78 28

Bodil Knuthammar

Presskontakt Pressekreterare 010-103 94 88