Skip to main content

Region Östergötland i Sverigetopp med KBT på nätet

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2019 09:22 CEST

Region Östergötland behandlar flest patienter i landet med kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet. Användandet fortsätter att öka.

Drygt 3 500 patienter har inlett en behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet, via den nationella Stöd- och behandlingsplattformen, sedan det infördes i Region Östergötland 2016. Det är flest i landet, visar ny statistik.

– Det är jätteroligt. Det här har varit en långsiktig satsning som nu ger effekt, säger Sanja Halenius, psykoterapeut och processledare för KBT på nätet i Region Östergötland.

Fortsätter öka
Behandling med KBT på nätet fortsätter dessutom att öka. Under det första halvåret i år fick 748 patienter KBT på nätet i regionen. Motsvarande siffra för samma period förra året var 560.

– Att vi kan erbjuda KBT på nätet ökar tillgängligheten och ger patienterna större flexibilitet. Överlag är patienterna väldigt nöjda med den här behandlingen och vi ser att effekten motsvarar den som uppnås med traditionell KBT-behandling, förklarar Sanja Halenius.

När KBT på nätet startade i regionen fanns det ett behandlingsprogram för ångest. Nu finns program för ångest, oro, depression, stress och sömnbesvär. Den senaste behandlingen som tillkommit riktar sig till unga mellan 12 och 18 år som har ångest eller oro. Dessutom finns iStress, KBT för utmattning som också är en forskningsstudie där fem vårdcentraler i länet deltar.

Utvecklar och utbildar

– Det finns ännu mer potential. En anledning till att det fungerar så bra här är att nya behandlarare utbildas kontinuerligt och att vi utvecklar både de program som finns och nya, säger Sanja Halenius.

Som framgångsfaktorer nämner hon till exempel också samverkan med andra regioner och att man här har valt att vidareutbilda de som redan jobbar som KBT-behandlare i nätbehandlingen.

–Det har gjort att KBT på nätet enkelt integrerats i det ordinarie arbetet, säger Sanja Halenius.

De flesta vårdcentraler, ungdomshälsor, barnhälsor och barn- och ungdomspsykiatrin i regionen erbjuder KBT på nätet som e-tjänst på 1177 Vårdguiden. 

– Med KBT-behandling på nätet sänker vi trösklarna och ökar tillgängligheten till behandling. Jag är glad att vi successivt kunnat bygga ut verksamheten så att vi nu behandlar flest i landet. Att vi kan erbjuda detta till regionens unga känns extra värdefullt, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.