Nyhet -

Beslut i regionstyrelsen den 31 januari 2019

Ersättning för barn- och ungdomstandvård
I systemet för fritt val av vårdgivare inom tandvård för barn och unga ersätter landstinget/regionen vårdgivarna varje månad för de barn och unga som man tar ansvar för och som man ger den tandvård som behövs. Ersättningen för 2019, den så kallade ”barnpengen”, kommer på årsbasis att vara 1 458 kronor. Det beslutade regionstyrelsen i dag. Ersättningen är lika såväl till Folktandvården som till privata vårdgivare. Det innebär en justering med 1,0 procent.

Ägaranvisning samt finansiering av ALMI Företagspartner Mälardalen AB
Almi Företagspartner Mälardalen AB ägs av Region Örebro län med 24,5 procent. Varje år utkommer ägaranvisningar där ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet. Ägarna har även kommit överens kring finansieringen av bolaget. Finansieringen för Region Örebro län är densamma som för år 2018, det vill säga 7 220 840 kronor. Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till ägaranvisning samt att godkänna överenskommelsen mellan ägarna om finansiering av ALMI Företagspartner Mälardalen AB för 2019.

Tjänstgöring som politisk lärling
Under 2017 beslutade regionfullmäktige att en försöksverksamhet för politiska lärlingar skulle införas under en period om två år. Beslutet innebär bland annat att den som fyllt 16 år och som är medlem i ett parti som finns representerat i regionfullmäktige kan ansöka om att bli lärling under sex månader. Emma Hallin Raneborn, 20 år från Askersund, har ansökt om att bli politisk lärling för Vänsterpartiet och önskar vara placerad i samhällsbyggnadsnämnden. Regionstyrelsen beslutar att utse Emma till politisk lärling från och med den 31 januari 2019 och under en period om högst sex månader med sin huvudplacering i samhällsbyggnadsnämnden. Katarina Raneborn utses som handledare.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • regional utveckling
  • tandvård

Regioner

  • Örebro

Presskontakt

Sten Lundberg

Presskontakt Pressansvarig Region Örebro län 019 602 7358