Pressmeddelande -

Bergsladsleden ska bli tillgängligare

Bergslagsleden ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och för andra grupper som kan ha svårigheter att komma nära naturen. Det menar regionala tillväxtnämnden som i dag beslutade att satsa 1 250 000 kronor på detta.

- Vi ser att ett stort antal människor blir åsidosatta när det gäller möjligheten att komma nära naturen och ta del av det vackra landskap vi har i länet. Det vill vi rätta till genom att göra Bergslagsleden, med tillhörande rastplatser, mer tillgänglig, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

Möjlighet till övernattning

För tillgänglighetsarbetet avsätter nämnden 800 000 kronor för år 2019, och 450 000 kronor för år 2020. Pengarna ska bland annat användas till att åtgärda delar av leden för att på så sätt skapa hårda och lättillgängliga stigar samt anpassade bord och bänkar, grillplatser, fiske- och utsiktsplattformar, parkeringar och toaletter.

- Det ska också finnas möjlighet att sova i vindskydd vid någon eller några av dessa platser. Jag tror att det finns ett stort värde i att vistas i naturen, och den möjligheten måste komma alla till del, säger Irén Lejegren.

Kontakt:
Irén Lejegren, ordförande i regionala tillväxtnämnden, telefon: 070-663 19 75

Ämnen

  • Turism

Kategorier

  • regional utveckling
  • funktionsnedsättning
  • bergslagsleden

Regioner

  • Örebro

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Presskontakt

Sten Lundberg

Presskontakt Pressansvarig Region Örebro län 019 602 7358