Pressmeddelande -

Ett lyft för patienter och ambulanspersonal på Karlskoga lasarett

På Karlskoga lasarett finns en lång tradition av gediget kvalitets- och utvecklingsarbete. På lasarettets ambulansavdelning bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bygger på delaktighet och engagemang från samtliga medarbetare. Något som medfört att ambulanspersonalen fått vara med och utveckla ny ambulansutrustning.

- Vi är först i Sverige att i akuta situationer använda ett nytt hjälpmedel som med automatik underlättar och skapar patientsäkrare lyft när båren ska lastas in i ambulansen. Eftersom vi var så tidigt på bollen och är utvecklingsbenägna har vi fått vara med och finslipa hjälpmedlet efter våra och patienternas behov vilket varit väldigt kul, säger Jens Jensen, ambulanssjukvårdare och ergonomiansvarig på ambulansavdelningen, Karlskoga lasarett.

150-kiloslyft

Det blir många tunga lyft i utmanande utrymmen för ambulanspersonal. Ett av de tyngsta lyften har tidigare varit att lyfta in båren i ambulansen på den så kallade bårsläden, vilket alltid medfört en slitsam snedbelastning på kroppen. Då båren väger cirka 50 kilo och vi människor blir allt tyngre är 150-kiloslyft inget ovanligt.

- Hos oss utvärderar vi med jämna mellanrum vad vi medarbetare upplever som tyngst i arbetet och utifrån resultaten jobbar vi aktivt för att hitta olika lösningar och hjälpmedel som underlättar för oss, så att vi kan ge våra patienter bästa möjliga vård, säger Jens Jensen.

Drar nytta av personalen

Efter den senaste utvärderingen fick ambulanspersonalen i Karlskoga nys om det nya hjälpmedlet för patientsäkrare lyft, ett av många hjälpmedel som testats, utvärderats och nu används av ambulanspersonalen på Karlskoga lasarett. Inom en snar framtid kommer hjälpmedlet finnas i lasarettets samtliga utryckningsambulanser som används dygnet runt.

- Våra oerhört kompetenta medarbetare är med och bestämmer kring vår utveckling och vad vi ska satsa på. Det ser nog lite olika ut på olika håll i landet men för oss är delaktigheten viktig. Ergonomi är ett av många områden och kring just det har vi sedan länge haft medarbetare med ett enormt engagemang, vilket gjort att vi verkligen fått upp ögonen för frågorna, avslutar Henric Eriksson, biträdande ambulansavdelningschef, Karlskoga lasarett.

För mer information och frågor, vänligen kontakta

Henric Eriksson, bitr. ambulansavdelningschef, Karlskoga lasarett
henric.eriksson@regionorebrolan.se
0586-666 05

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • hälso- och sjukvården
  • karlskoga lasarett
  • ambulans

Regioner

  • Örebro

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Kontakter

Lisa Lilja

Kommunikatör Område närsjukvård väster 0586-66610