Pressmeddelande -

​Goda resultat för internetbehandling av depressioner

Att behandla depressioner via Internet fungerar lika bra som vanlig KBT-terapi. Det visar Kvalitetsregistret för internetbehandling som kommit med sin årsrapport. Region Örebro län är en av de regioner som utmärker sig i undersökningen. ”Vi har stor volym om man ser till befolkningsmängden och hög täckningsgrad”, säger Fredrik Holländare, enhetschef inom psykiatrin.

Som en av de första regionerna i landet startade Region Örebro län 2017 internetbaserad KBT-behandling vid lättare och måttlig depression. Kvalitetsregistret för internetbehandlings årsrapport visar på mycket goda resultat.

- Vi får lika bra effekt som KBT hos en psykolog. Det är ett jätteviktigt resultat, säger Fredrik Holländare, enhetschef på Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling inom Region Örebro län.

Stor spridning över länet

2017 genomförde 164 personer en internetbehandling för depression i länet. Det är många fler, sett i proportion till folkmängden, än i Stockholms län. 2018 var siffran i Örebro län 199. Bland dem som har genomgått en behandling är den yngsta 18 år och den äldsta 91 år. Spridningen över länet är stor.

- Vi har stor volym om man ser till befolkningsmängden och hög täckningsgrad. För dem som bor långt från Örebro underlättar internetbehandlingarna verkligen kontakten med vården och det ger en geografisk likvärdighet i länet, säger Fredrik Holländare.

Sparar resurser inom vården

Internetbehandlingarna sparar också resurser inom vården. En behandlare kan ta emot fyra gånger så många patienter som med vanlig terapi. Det innebär att tillgängligheten ökar. 89 procent av patienterna i internetbehandlingar får vård inom 30 dagar. Men Fredrik Holländare är noga med att understryka att internetbehandlingarna inte ska ersätta andra behandlingar.

- Det är ett komplement. Det passar vissa, men inte alla. Ju fler behandlingsformer det finns desto större chans att det finns något som fungerar, säger han.

Planer finns på att inom det närmaste året även starta internetbehandling mot paniksyndrom inom Region Örebro län.

Fakta/ Internetbehandling vid depression

 • Målgruppen är personer som är 18 år och uppåt och har mild till måttlig depression.
 • Personer folkbokförda i Örebro län anmäler sig till behandlingen via 1177.se. Personer utanför länet måste ta direktkontakt med Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling.
 • Efter att man gjort en intresseanmälan blir man kallad till ett fysiskt möte, ett bedömningssamtal. I snitt går det 12 dagar mellan anmälan och bedömningssamtalet.
 • För dem som behandlingsformen passar för startar behandlingen samma dag som bedömningssamtalet.
 • Behandlingen pågår i 12 veckor och består enbart av digitala kontakter.
 • Alla som genomgår terapin har en personlig behandlare, en kurator eller psykolog, som stöttar, påminner och svarar på frågor.
 • Den digitala plattformen som används är ett nationellt verktyg som används för olika typer av internetbehandlingar.

Kontakt

Fredrik Holländare, enhetschef, Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling, e-post: fredrik.hollandare@regionorebrolan.se, telefon: 0737-600 700

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • depression
 • internetbehandling
 • psykiatri
 • universitetssjukhuset örebro
 • hälso- och sjukvården

Regioner

 • Örebro

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Presskontakt

Johanna Berglund

Presskommunikatör Hälso- och sjukvården 019-602 66 43