Pressmeddelande -

Kontinuitet och längre besök ska förbättra vården av äldre

På äldrevårdsenheten i Kumla får besöken ta lite längre tid, patienterna får träffa samma personer och personalen har speciell kunskap om de äldres behov.

- Vi vet att många äldre personer efterlyser både kontinuitet bland personalen och möjligheten att i lugn och ro få svar på de frågor som finns. Det behovet möter vi nu upp, säger Karin Sundin, S, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor inom Region Örebro län.

Nu är den nya äldrevårdsenheten på Kumla vårdcentral invigd. Dit är den som är 75 år eller äldre välkommen för besök när hälsan sviktar.

- Inom hälso- och sjukvården ska vi alltid ha patienternas bästa som utgångspunkt. Kumla vårdcentral öppnar den här speciella enheten just för att förbättra vården och öka tryggheten för de äldre, säger Karin Sundin.

Extra mycket tid för patienten

De sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare som arbetar på enheten har så väl ett särskilt intresse som speciella kunskaper inom vården av äldre. Personalen får dessutom extra mycket tid i patientmötet, och patienterna får ofta träffa samma personal.

- Genom att göra patientmötena lite längre hinner vår personal gå igenom patienternas behov ordentligt utan någon känsla av stress. Vi arbetar också mycket med kontinuitet bland personalen för att patienterna ska lära känna dem som de träffar, säger Annika Roman, verksamhetschef på Kumla vårdcentral.

Ett telefonnummer gör kontakten enkel

För att enkelt och snabbt få kontakt med äldrevårdsenheten lanseras en väg in. Genom att ringa 019-602 97 00 får du enkelt tag i rätt person.

Äldrevårdsenheten finns på Kumla vårdcentral, Norra Kungsvägen 10.

Kontakt

Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, telefon: 072-142 06 20

Annika Roman, verksamhetschef Kumla vårdcentral, telefon: 070-552 91 02

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Örebro

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Presskontakt

Carl Olsson

Presskontakt Region Örebro län 019-6027548