Pressmeddelande -

Nya regionråd valdes vid regionfullmäktige

Vid regionfullmäktige den 22 november valdes Andreas Svahn (S) och Karin Sundin (S) till regionråd inom Region Örebro län. Andreas Svahn blir regionstyrelsens ordförande medan Karin Sundin tar över som ordförande i den fokusberedning som arbetar med specialistsjukvård och högspecialiserade vård.

Andreas Svahn har arbetat med politik i 16 år. Han har bland annat varit ledamot av dåvarande landstingsfullmäktige och ordförande i regionens fastighetsbolag Länsgården. De senaste fyra åren har han varit kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg. Den 1 februari tillträder han posten som regionstyrelsens ordförande.

Tillgänglig hälso- och sjukvård samt goda förbindelser

– Det är hedrande att få tillträda posten som regionstyrelsens ordförande efter Marie-Louise Forsberg-Fransson. Jag ser fram emot att få bidra till den fortsatta utvecklingen av en jämlik hälso- och sjukvård. Vi måste förbättra tillgängligheten på vårdcentralerna och fortsätta utveckla våra tre högkvalificerade sjukhus med universitetssjukhuset som nationell spjutspets, säger Andreas Svahn.

– En annan viktig fråga är arbetet med att binda ihop Örebro län genom en effektiv infrastruktur så att vi underlättar människors vardag. Kollektivtrafiken med tåg och buss måste bli ett verkligt alternativ för allt fler människor, säger Andreas Svahn.

God och jämlik hälso- och sjukvård

Karin Sundin tar över posten som ordförande i fokusberedningen för somatisk och psykiatrisk specialistsjukvård samt högspecialiserad vård från och med den 1 mars. Hon efterträder Jenny Steen. Karin Sundin har bland annat varit ersättare i dåvarande landstingsfullmäktige och i forskningsnämnden. Mellan åren 2011-2014 var hon ordförande i Örebrobostäder.

– Forskning och utveckling ger oss hela tiden nya möjligheter att bota och lindra. Vår befolkning växer och därmed efterfrågan på sjukvård, samtidigt som skillnaderna i människors hälsa och levnadsvillkor ökar. Det ställer stora krav på sjukvården. Att i denna tid bli vald till ordförande i beredningen för specialistsjukvård och högspecialiserad vård är ett mycket stort förtroende och ansvar. Jag ser fram emot att axla det ansvaret tillsammans i den nya regionledningen och med politiker, tjänstemän och vårdens professioner, säger Karin Sundin.

Kontakt:

Andreas Svahn, tillträdande ordförande i regionstyrelsen, telefon: 070-524 22 66

Karin Sundin, tillträdande ordförande i fokusberedningen för somatisk och psykiatrisk specialistsjukvård samt högspecialiserad vård, telefon: 070-511 81 12.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Örebro

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Kontakter

Carl Olsson

Presskontakt Region Örebro län 019-6027548