Pressmeddelande -

Pressinbjudan – Öppen föreläsning om forskning och förebyggande arbete gällande hot och våld inom psykiatrisk heldygnsvård

Media hälsas välkomna till psykiatrins öppna föreläsning om forskning och förebyggande arbete gällande hot och våld inom psykiatrisk heldygnsvård.


Dag:
onsdag den 23 januari

Tid: klockan 18.00-19.30

Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro.

-Psykiatrisk heldygnsvård innehåller många utmaningar; goda möten ska kombineras med hög medvetenhet om säkerhetsfrågor samtidig som de ska vara rehabiliterande. Med anledning av den komplexiteten har vi genomfört ett forskningsprojekt där vi involverade både psykiatriska verksamheter samt ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse. Forskningsprojektet heter: Hanteringen av hot och våld i slutenvård; etik, bemötande och säkerhet, berättar kvällens föreläsare Veikko Pelto-Piri.

-Under föreläsningen kommer jag tillsammans med Ingemar Engström, överläkare och adjungerad professor, att presentera resultat från den forskningen. Vi berättar om hur patienter, klienter och personal uppfattade arbetet med att hantera hot och våld samt tryggheten på psykiatriska avdelningar och ungdomshem, säger Veikko.

Föreläsningen kommer även att innehålla information om det utvecklingsarbete som psykiatrin i Region Örebro län har påbörjat när det gäller att förebygga hot och våld samt att utveckla vårdinnehållet och aktiviteter inom den psykiatriska heldygnsvården.

-Pågående utvecklingsarbete sker utifrån goda erfarenheter från bland annat England och kommer även att bli ett underlag för ett forskningsprojekt som är ett samarbete mellan psykiatrin i flera landsting och regioner i Sverige, berättar Veikko.


Kontakt
Veikko Pelto-Piri, forskare och utredare inom Område psykiatri i Region Örebro län.

Telefon: 072-142 93 30, e-post:  veikko.pelto-piri@regionorebrolan.se


Föreläsningen arrangeras av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), (H)järnkoll samt psykiatrin i Region Örebro län.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Offentlig sektor

Regioner

  • Örebro

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Presskontakt

Camilla Boström

kommunikationsstrateg Psykiatrin, Region Örebro län 019-602 58 98