Pressmeddelande -

Region Örebro län deltar i Glokala Sverige – för Agenda 2030

Region Örebro län är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och Sveriges Kommuner och Landstings gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting med stöd av biståndsmyndigheten Sida. Under vecka 17 planeras en gemensam regional utbildning i Örebro.

Höga hållbarhetsambitioner
- Vi har särskilt pekat ut hållbarhetsfrågorna i vår verksamhetsplan för året, och vi har höga ambitioner, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. FN:s mål för hållbar utveckling ska vägleda hela vår verksamhet.

- Genom att tänka globalt och agera lokalt bidrar vi till att nå FN:s globala mål. Det här gemensamma arbetet, med andra kommuner och regioner, kommer att stärka oss i vår gemensamma strävan att skapa hållbara förutsättningar för framtida generationer.

Kontaktperson och mer information:
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66
Anna Jakobsson, chef för staben hållbar utveckling, Region Örebro län, telefon: 019-602 17 44
www.fn.se/glokalasverige

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • glokala sverige
  • hållbarhet

Regioner

  • Örebro

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Presskontakt

Sten Lundberg

Presskontakt Pressansvarig Region Örebro län 019 602 7358