Pressmeddelande -

Sommarsamordning inom förlossningsvården

Det blir sommarsamordning inom förlossningsvården även 2019.
-
Min utgångspunkt är att kvinnor och ofödda barn i hela länet ska garanteras en tillgänglig och patientsäker förlossningsvård även under sommarperioden, säger Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län. Det formella beslutet fattas efter facklig samverkan.

 Sommarsamordning sker inom hela hälso- och sjukvården varje sommar för sjukhusen, vårdcentralerna och psykiatrin. Sommaren 2019 blir fjärde året med sommarsamordning för förlossningen. Förlossningsverksamheten i länet kommer då att koncentreras till USÖ under tio veckor, vecka 25 till och med vecka 34.

Brist på personal
Det finns en brist på den personal som behövs vid en förlossning, både i landet och i Region Örebro län. Ett ständigt arbete görs för att upprätthålla en god bemanning, men under sommaren när de allra flesta önskar och har rätt till en sammanhållande semester blir detta särskilt svårt. Den sammantagna bedömningen hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Lundgren gör är att det saknas förutsättningar för att kunna bedriva en tillgänglig och patientsäker förlossningsvård på två platser i länet under sommaren 2019.

- Möjligheten att kunna bemanna två förlossningsenheter finns inte, säger Lars Lundgren. Det är under sommaren en stor brist på kompetent personal inom helt avgörande yrkesgrupper, både inom förlossnings- och barnsjukvården samt inom operation och anestesi. Det innebär att vi inte kan garantera en patientsäker förlossningsverksamhet på två enheter under sommaren, en period då alla medarbetare har rätt till en sammanhållen semester.

Patientsäkerheten väger tungt
Patientsäkerheten väger tungt i detta beslut. Det gäller såväl mammans säkerhet som det ofödda barnets rätt till en säker förlossningsvård.

- Somansvarig för verksamheten kan jag inte ta något annat beslut med de förutsättningar som finns. Erfarenheterna från de tre tidigare somrarna med sommarsamordning är dessutom mycket goda, fortsätter Lars Lundgren.

- Vi har undersökt möjligheten att hitta vikarierande personal i den omfattning som behövs för att man skulle kunna upprätthålla två förlossningsenheter i länet under sommaren. Det har inte lyckats. Vi delar detta med många regioner i landet.

- Den medicinska bedömningen är att en samordnad förlossningsverksamhet under sommaren är det mest patientsäkra alternativet.

Kontakt:
Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel. 072-142 69 75

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • sommarsamverkan
  • förlossning
  • hälso- och sjukvården
  • universitetssjukhuset örebro
  • karlskoga lasarett

Regioner

  • Örebro

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Presskontakt

Sten Lundberg

Presskontakt Pressansvarig Region Örebro län 019 602 7358