Pressmeddelande -

Stora nationella skillnader i vården för överviktiga

Vården för överviktiga är ojämlik och orättvist fördelad över landet. Det framkommer av det nationella kvalitetsregistret för överviktskirurgi som kommer med första delen av sin årsrapport i dag. ”Det är oacceptabelt att det är en sådan stor skillnad”, säger Johan Ottosson, överläkare på kirurgkliniken i Region Örebro län och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret.

Det nationella kvalitetsregistret för överviktskirurgi (SOReg, Scandinavian Obesity Surgery Registry) innehåller information om alla överviktoperationer som görs i Sverige. Rapporten som nu har kommit ut med första delen av årets årsrapport innehåller analyser och fokuserar på operationsvolymer, operationsmetoder och tidiga komplikationer. Öppet visas resultat för enskilda kliniker och landsting.

I rapporten framkommer tydligt hur vården för kraftigt överviktiga är ojämlik och hur orättvist den är fördelad i Sverige:

  • Det är en stor skillnad mellan olika regioner vad gäller antalet operationer per 100 000 invånare.
  • Andelen patienter som betalar själva för sin operation ligger fortsatt högt på drygt 20 procent av alla operationer.
  • Andelen privatbetalande patienter varierar kraftigt mellan olika regioner.
  • Väntetiderna för operation varier kraftigt mellan regionerna.

- Fetma är uppenbarligen en sjukdom som av många landsting/regioner fortfarande negligeras. Att så är fallet framkommer i flera delar av rapporten, säger Johan Ottosson.

Södermanlands län opererar minst antal

Den region som opererar minst är Södermanlands län som gör 32 operationer per 100 000 invånare medan Dalarna som opererar mest gör 86 operationer per 100 000 invånare.

- Det är oacceptabelt att det är en sådan stor skillnad på hur den här patientgruppen, de kraftigt överviktiga, får tillgång till sjukvården, säger Johan Ottosson.

Däremot är vårdens resultat, i bemärkelsen komplikationer och viktnedgång, mer jämna över landet, med små skillnader i komplikationer mellan olika kirurgiska kliniker. Komplikationerna minskar dessutom. Svensk obesitaskirurgi håller inte bara en jämn kvalitet utan också en mycket hög sådan.

Kontakt:

Johan Ottosson, överläkare på kirurgkliniken i Region Örebro län och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för överviktskirurgi, telefon: 070-665 55 79, e-post: johan.ottosson@regionorebrolan.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • kirurgi
  • övervikt
  • region örebro län
  • hälso- och sjukvården

Regioner

  • Örebro

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Kontakter

Johanna Berglund

Presskommunikatör Hälso- och sjukvården 019-602 66 43