Pressmeddelande -

Utbudet av kultur och konst till skolor digitaliseras via ny webbplats

Region Örebro län satsar på barn och ungas rätt till kultur i länet. En del i den satsningen är webbportalen kulturkraftorebrolan.se som beräknas vara online till hösten 2019. Genom att kulturutbudet finns på webben, blir kulturella aktiviteter enklare att boka.

Örebro läns kulturinstitutioner, regionalt finansierade kulturaktörer och fria professionella aktörer erbjuder årligen ett kulturutbud till länets samtliga skolor genom en regional utbudsdag och -katalog. Kultur och ideell sektor beviljas totalt 440 000 kronor för att finansiera webbplatsen, som ska ersätta den idag trycka utbudskatalogen. Digitaliseringen innebär att Region Örebro län får tillgång till information om vilka kommuner och årskurser som tar del av professionella kulturaktiviteter i skolan via det regionala kulturutbudssystemet. Statistik som idag saknas.

- Idag har vi endast en subjektiv uppfattning om hur många barn och unga som tar del av det regionala kulturutbudet. Det saknas alltså metoder att mäta nyttjandegraden. Därför vill Region Örebro län digitalisera kulturutbudet genom att skapa en kulturutbudsportal, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Region Örebro läns satsning på kultur för barn och unga är en regional modell, KulturKraft - för varenda unge (tidigare Kulturgaranti Örebro län), som ska öka tillgången på professionell kultur för förskolor, skolor och gymnasium. Modellen utgår från vårt regionala kulturutbud som består av kulturupplevelser, utställningar, författarbesök, workshops och kulturpedagogiska aktiviteter.

Kontakt:

Linda Gustafsson

Projektledare KulturKraft – för varenda unge

Samordnare för Kulturkonsulentnätverket

Mobil: 072-08 500 61

E-post: linda.gustafsson2@regionorebrolan.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Örebro

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Presskontakt

Sanna Rosell