Pressmeddelande -

Oro för att äldre avvaktar alltför länge med att söka vård

 

* Minst 675 inställda operationer.
* 350 inställda magnetröntgenundersökningar.
* 120 inställda kranskärlsundersökningar
* Fortsatt stora överbeläggningar på medicinklinikerna.
* 800-900 fall av skyddsarbete.
* Tusentals patienter som inte kan nå vården per telefon.

Det är effekterna av fyra veckors vårdstrejk i Västmanland.

Inom närsjukvården finns nu en växande oro för att många äldre och kroniskt sjuka inte söker vård på grund av strejken, trots att de borde.
- Vi kan se att människor i aktiv ålder söker sig till våra öppna mottagningar. Däremot är risken stor, nu när strejken pågått så länge, att äldre väljer att avvakta med att söka vård, vilket kan medföra att deras tillstånd förvärras, säger Christina Jogér, chef för Division närsjukvård och psykiatri.
- Jag vill betona närsjukvården i länet fungerar, även om det är svårare att komma i kontakt med sin familjeläkarmottagning. Den som är gammal och verkligen behöver vård ska inte vänta för länge.

För ytterligare information kontakta:

Christina Jogér, chef för Division närsjukvård och psykiatri
070-674 74 42

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västmanland