Pressmeddelande -

Blekingeleden utvecklas i internationellt projekt

Nu ska Blekingeleden inventeras och utvecklas. Det ska göras i ett projekt som ska utveckla norra Europas lövskogsområden till attraktiva besöksdestinationer. Finansieringen kommer från EU:s Södra Östersjöprogram som nyligen beslutat att ge medel till flera Blekingeprojekt.

Tre av de projekt som fått finansiering leds och genomförs av organisationer i Blekinge, vilket gör att Blekinge är en av de regioner som lyckats bäst med att få fram bra projekt i ansökningsomgången. Godkända projekt som leds och genomförs i Blekinge är:

Utveckling av natur-/kulturarv: Attractive Hardwoods - Skogsstyrelsen
Projektet handlar om utveckling av norra Europas lövskogsområden som attraktiva besöksdestinationer. I arbetet deltar Region Blekinge som partner med bland annat en del som rör inventering och utveckling av Blekingeleden. Resultat ska bli en gemensam strategi för marknadsföring och nya produkter inom eko-turism, bland annat en app som ska ge vägledningen och information till den som exempelvis vandrar på Blekingeleden. Projektet genomförs tillsammans med partners från Polen och Litauen och bygger på ett tidigare partnerskap med stor erfarenhet inom skogs- och naturvärden.
Kontaktperson
: projektledare Ola Runfors, Skogsstyrelsen, 0457-455 184

Utveckling av hållbara transporter: Low Carbon Logistics - Energikontor Sydost
Projektet handlar om att minska CO2-utsläpp i stadskärnor genom att hitta bättre lösningar på gods- och varuleveranser genom samordnad varudistribution. Projektet genomförs tillsammans med partners i Tyskland, Polen och Litauen. Energikontor Sydost deltar även som partner i Clean Tech International ett projekt med fokus på små och medelstora företag, internationalisering och utveckling av ”grön” teknik.
Kontaktpersoner
: projektledare Anna Månsson 073-415 45 42 och vd Ulf Hansson, 0701-41 54 12, Energikontor Sydost.
För mer information se pressinformation från Energikontor Sydost.

Utveckling av arbetsmarknad: Boosting Business integration through joint VET education – NetPort Science Park
Projektet handlar om internationalisering i yrkesutbildning och kommer ta fram koncept för gränsöverskridande utbildningar. Internationell praktik, validering och näringslivets behov är i fokus. Projektet genomförs tillsammans med partners i Litauen, Polen, Tyskland och Danmark.
Kontaktperson
: Samuel Henningsson, vd NetPort Science Park, 0733-99 99 54

Av totalt 27 inlämnade projekt har tio beviljats medel för de kommande tre åren. Beslutet innebär att drygt 110 miljoner av programmets totala budget på 750 miljoner avsätts i den här beslutsomgången.

I kommittén som tagit besluten om finansiering deltar för Sveriges del representant från näringsdepartementet, tillväxtverket samt regioner/regionförbund i Blekinge, Kronoberg, Skåne och Kalmar. Region Blekinges ordinarie ledamot är Christina Mattisson, ordförande i Region Blekinge.

Mer information om övriga godkända projekt se Södra Östersjöprogrammets webbplats, southbaltic.eu.

För kommentarer:
projektledare Ola Runfors, Skogsstyrelsen, 0457-455 184
projektledare Anna Månsson, Energikontor Sydost, 0734-15 45 42 Ulf Hansson, vd Energikontor Sydost, 0701-41 54 12
Samuel Henningsson, vd NetPort Science Park, 0733-99 99 54

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455 – 30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se

Ämnen

  • Offentlig sektor

Taggar

  • regional utveckling
  • södra östersjöprogrammet
  • energi
  • besöksnäring
  • hållbarhet
  • hållbara transporter
  • turism
  • utbildningar

Regioner

  • Blekinge

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.