Pressmeddelande -

Internationellt projekt om konkurrenskraftigare kollektivtrafik mellan Östersjöregionerna

Det finns ett stort behov av att utveckla kollektivtrafiken för att erbjuda bättre alternativ till bilen som färdmedel. Många bilresor görs därför att kollektivtrafiken inte är tillräckligt attraktiv, enkel eller synlig. Hur detta ska förbättras och utvecklas i Östersjöregionen diskuteras på ett internationell möte under två dagar i Karlskrona.

Mötet är starten på Region Blekinges internationella EU-projekt Interconnect. Under två dagar kommer projektets samtliga samarbetspartners träffas för att diskutera projektets innehåll och upplägg.

Under mötet diskuteras hur en framgångsrik kollektivtrafik ska utformas på en rad områden. Det handlar om linjenät, fordonstyper, biljettsystem, informationssystem och kundbearbetning. Deltagande länder har kommit olika långt på olika områden, vilket möjliggör ett ömsesidigt lärande för att skapa bättre erbjudande till resenärer.

- Ett gemensamt åtagande som vi som kollektivtrafikorganisatörer runt Östersjön har är att minska miljöpåverkan av transporter. Transportsektorn är en av de stora källorna till våra samlade utsläpp och mycket beror på biltrafiken som fortfarande till stora delar framförs med fossilbränsle, säger Magnus Forsberg, strategisk planerare på Region Blekinge. En ökad andel kollektivtrafik ger såväl mindre utsläpp, mindre energiåtgång som mindre trängsel och bidrar till trevligare städer som lockar fler besökare.

Utöver de regionala vinsterna har projektet ambitionen att öka utbytet av besökare mellan regionerna genom fler resor över Östersjön. Förbättrad information, enklare biljetthantering och bättre service i kollektivtrafiken ska locka fler att resa över Östersjön utan bil. Ett exempel är att Blekinge ska informera om resmål i Pomorskieregionen i Polen i sin kollektivtrafik.

I projektet ingår att installera monitorer i bussarna i Karlskronaområdet där en nära koppling finns till färjeöverfarten till Polen. Att skapa värde i kollektivtrafiken som ger ökad konkurrenskraft när man väljer sitt färdsätt är viktigt för att nå Blekinges mål gällande mindre miljöbelastning, ökad jämställdhet och ett samhälle där man kan förflytta sig även utan bil.

- Om pilotprojektet ger bra resultat och systemet ger de kostnadseffektiva effekter som erfarenheter från andra områden visar så är planen att systemet ska spridas till andra delar av Blekinge, säger projektledare Wiktor Szydarowski.

Målet är hitta nya lösningar gällande trafik, information och betalning. Ambitionen är att detta ska ge Blekinges näringsliv möjlighet att utveckla system och produkter, som innebär förbättringar som lockar nya resenärer till kollektivtrafiken.

Vid mötet deltar ett trettiotal tjänstemän från Sverige, Polen Tyskland, Danmark, Estland och Litauen.

För kommentarer:
Wiktor Szydarowski, projektledare, Region Blekinge, 0455-32 13 26
Magnus Forsberg, strategisk planerare kollektivtrafik, 0455-30 50 34

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455–30 50 43

Ämnen

 • Resor

Taggar

 • danmark
 • tyskland
 • litauen
 • polen
 • regional utveckling
 • kollektivtrafik
 • besöksnäring
 • turism
 • infrastruktur
 • estland

Regioner

 • Blekinge

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Relaterat material