Pressmeddelande -

Sydsverige kraftsamlar för konst och kultur

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.

- Genom att samarbeta och överbrygga administrativa gränser kan vi erbjuda våra medborgare mer kultur, säger Lovisa Aldrin, ordförande Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

- Vi ser också att Regionsamverkan Sydsverige kan ta ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag, fortsätter Lovisa Aldrin.

De sydsvenska kulturpolitikerna har enats om följande:

 • Sydsverige lockar
  Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
 • Sydsverige samverkar
  En kulturpolitik som stimulerar samarbeten
 • Sydsverige tillgängliggör
  Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla

Genom Regionsamverkan Sydsverige har flera samarbeten påbörjats, bland annat inom den professionella dansen. Detta innebär att medborgarna får tillgång till fler dansföreställningar på fler platser i Sydsverige.

Positionspapperet lanseras vid ett gemensamt politiskt möte i Varberg, den 20 februari 2018. Samtliga nämnder med ansvar för kulturfrågor i Region Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar samt representanter från Riksdagens kulturutskott deltar i mötet.

Positionspapper – Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige

Kontakt
Malena Sandgren
Chef verksamhetsområde kultur- och fritid, Region Blekinge
0455 - 30 50 08

Lovisa Aldrin
Ordförande i kulturutskottet, Regionsamverkan Sydsverige
070 – 749 00 55

Ämnen

 • Offentlig sektor

Kategorier

 • regionsamverkan sydsverige
 • kultur

Regioner

 • Blekinge

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.