Gå direkt till innehåll
Roy Brander och Malin Scharffenberg arbetar med regionens satsning på YAM.
Roy Brander och Malin Scharffenberg arbetar med regionens satsning på YAM.

Nyhet -

De vill lära unga att tala om suicid

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga och i Skåne tar 15-20 ungdomar varje år sitt liv. För att vända utvecklingen får skånska skolor nu möjlighet att lära sig hur man talar om och förebygger självmord och psykisk ohälsa.

Det är Region Skåne som arrangerar en instruktörsutbildning för skolpersonal i programmet Youth Aware of Mental Health, YAM. Det är ett skolbaserat program som visat sig främja psykisk hälsa och minska självmord bland skolelever. Den bärande tanken i YAM är att lära ungdomar att våga tala om självmord.

– Vi vet att det finns mycket stigma kopplat till självmord och det är viktigt att våga prata om det som kan vara svårt i livet. Genom YAM kan vi rusta ungdomarna för livets svårigheter och ge möjlighet att prata om suicid under trygga former, säger Roy Brander, samordnare för Region Skånes handlingsplan för suicidprevention.

Tillsammans med Malin Scharffenberg, samordnare för regionens satsning på YAM, arbetar han med projektet.

Några kommuner har redan fått möjligheten använda YAM. Landskrona är en av de pilotkommuner som ingår i det arbete Region Skåne ska utföra på det suicidpreventiva området fram till och med 2022. Övriga kommuner är Bjuv, Höganäs, Hässleholm, Lomma och Sjöbo.

– Det ingår i vårt uppdrag att arbeta förebyggande. Här har vi också en stark evidens för att arbetet har en positiv inverkan, säger Alma Hodzic, en av de skolkuratorer i Landskrona som nyligen gått utbildningen till YAM-instruktör.

Den 11 april kommer fler Skånska kommuner att få information om YAM och ta del av förutsättningarna för att erbjudas någon av de 20 nya utbildningsplatserna för instruktörer som ska fyllas inför hösten.

Fakta YAM/
Youth Aware of Mental Health är utvecklat i samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och Columbia University, New York, USA.Programmet utvecklades och utvärderades ursprungligen i ett forskningsprojekt i tio europeiska länder där mer än 11 000 ungdomar med medianålder 15 år deltog. Forskningsstudien var klar 2015 och observerade vid tolvmånadersuppföljningen en minskning av nya suicidförsök och allvarliga suicidtankar med 50 procent samt minskning av nya fall av svår till medelsvår depression med cirka 30 procent hos ungdomar som deltagit YAM.

Läs mer om Region Skånes handlingsplan för suicidprevention

För mer information
Roy Brander, Regional samordnare suicidprevention: 040-675 38 49

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden