Gå direkt till innehåll
Diabasenpristagare: Anna-Karin Albin , Katrin Jönsson, Marie Johnsson Verksamhetsutvecklare, Frida Bladh Projektledare, Catarina Donelli, Åsa Leijonhufvud, Johanna Wagenius .
Diabasenpristagare: Anna-Karin Albin , Katrin Jönsson, Marie Johnsson Verksamhetsutvecklare, Frida Bladh Projektledare, Catarina Donelli, Åsa Leijonhufvud, Johanna Wagenius .

Nyhet -

Förbättringspris till Neonatal samvård

Region Skånes utmärkelse Diabasen går i år till Neonatal samvård vid Helsingborgs lasarett. Diabasen går till en verksamhet inom den offentligt drivna sjukvården för väl genomfört förbättringsarbete.

Neonatal samvård vid Helsingborgs lasarett har genomfört ett omfattande förbättringsarbete med målet att uppnå en minimal separationstid mellan barn och förälder. Mor och barn vårdas tillsammans direkt efter förlossningen – oavsett om det är mamma, barn eller båda som är i behov av vård.

– Jag vill gratulera Neonatal samvård vid Helsingborgs lasarett till att ha vunnit Diabasen. Det är ett kvitto på ett gott arbete med patienterna i fokus. Varje dag gör våra medarbetare fantastiska insatser för att göra vården bättre för våra patienter. Det är glädjande att vi ständigt utvecklar våra metoder och arbetssätt för en bättre hälso- och sjukvård, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, som delade ut priset.


Arbetet ska hålla över tid

De senaste två åren har kraven för Diabasenbidrag anpassats till en gemensam standard för hur Region Skåne jobbar med förbättringsarbeten.

– Vi jobbar kontinuerligt med verksamhetsutveckling i Region Skåne och eftersträvar systematik i arbetssätten för att få bestående resultat. De tre bidrag som gått vidare i år är resultat av ett fantastiskt arbete som genomsyras av tydligt patientfokus, klar arbetsgång, samarbete och uppföljning för att följa den fortsatta utvecklingen, säger Kristian Dahlberg, samordnare för Diabasenpriset.

Två hederspristagare

I samband med ceremonin delades också två hederspriser på 10 000 kronor vardera ut. De gick till Barnavdelning 43/44 vid Skånes sjukhus nordost för deras arbete med en enhetlig andningsvård och till Urologmottagning Helsingborg och Ängelholm vid Skånes sjukhus nordväst för deras arbete med en ny bedömningsmottagning.


Fakta om Diabasen

Utmärkelsen Diabasen belönar systematiskt förbättringsarbete utifrån patientfokus, vård av hög medicinsk kvalitet och effektivt användande av tilldelade medel. Priset består av ett konsthantverk i diabas och en prissumma på 120 000 kronor till den vinnande verksamheten. Två hederspris på 10 000 kronor vardera delas också ut.

Juryns motivering till det vinnande bidraget:

Med ett nytänkande arbetssätt utifrån ett patientperspektiv har detta ambitiösa förbättringsarbete lett till en förbättrad neonatalvård där förälder och barn kan vårdas tillsammans. Arbetet utmanar traditionella arbetssätt, organisation och kultur. Insatserna är fokuserade, välplanerade, kunskapsbaserade och lyhörda utifrån både patienters och närståendes behov. Utöver uppföljning av patientnöjdheten utvärderas även personalens upplevelse på ett systematiskt sätt. Här uppvisas dessutom ett stort mått av delaktighet och välfungerande kommunikation. Ett mycket fint exempel på hur man kan gå tillväga för att förstå och möta patienternas behov.


För mer information

  • Frida Bladh, enhetschef Neonatal samvård Helsingborgs lasarett, 042-406 28 68, frida.bladh@skane.se
  • Marie Johnsson, utvecklare Neonatal samvård Helsingborgs lasarett, 042-406 37 43, marie.johnsson@skane.se
  • Kristian Dahlberg, hälso- och sjukvårdsstrateg/utvecklare, 0725-97 12 83
  • Gilbert Tribo (L), Regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 076 887 03 07

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad