Gå direkt till innehåll
Genomlysning gjord av it-programmet CAFM – arbetsgrupp ska titta på förbättringar

Nyhet -

Genomlysning gjord av it-programmet CAFM – arbetsgrupp ska titta på förbättringar

Den genomlysning som gjorts av it-programmet CAFM är nu klar. Den visar att CAFM bedöms ha en god förmåga att leverera och att man gjort förbättringar på en rad områden sedan starten. Men genomlysningen pekar även ut områden där ytterligare förbättringar rekommenderas. En arbetsgrupp kommer nu att sättas ihop för att arbeta vidare med förbättringsförslagen.

CAFM är en it-plattform för att digitalisera och stödja service- och fastighetstjänsterna inom Region Skåne genom hela kedjan – från byggnation till service och underhåll.

CAFM startade 2016 och tidigare i år upphandlades en genomlysning av programmet på begäran av regiondirektören. Syftet med genomlysningen har varit att ge en bild av programmets förmåga att leverera och för att identifiera förbättringsområden.

Revisionsbyrån KPMG är nu klar med genomlysningen av CAFM. Den visar att programmet haft utmaningar men att man idag bedöms ha en god förmåga att leverera inom befintlig budget och tidsram. Förbättringar har gjorts på en rad områden – men genomlysningen pekar även på utmaningar där ytterligare åtgärder rekommenderas för att säkerställa full leverans.

– När man genomför ett så stort program som CAFM är det naturligt att ta in en oberoende part för att få en lägesbild av var man står och för att se styrkor och svagheter. Det är centralt för att på bästa sätt rusta sig för framtiden. Precis som i alla stora projekt så har det funnits utmaningar. Därför kommer vi nu att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta vidare med rekommendationerna vi fått, säger servicedirektör Helena Skjeld.

En del etapper är införda av CAFM sedan tidigare och ytterligare några lanserades under december 2019. CAFM planeras att avslutas med alla delar i juni 2020.

– CAFM är oerhört viktigt och kommer att spara tid och resurser för service-, fastighets- och vårdpersonal och frigöra värdefull tid för vården. Genom att digitalisera servicekedjan får vi en gemensam plattform och istället för tjugo olika system har vi allting samlat i ett. Då kan man arbeta effektivare och smartare – och vara på rätt plats vid rätt tid, säger Helena Skjeld.

För mer information
Helena Skjeld, servicedirektör: 040-675 35 91

Detta är CAFM
CAFM, Computer Aided Facility Management, är en it-plattform som knyter ihop alla service- och fastighetstjänster i hela Region Skåne – från beställning till utförande. Via it-plattformen blir servicekedjan inom transport, lokalvård, administration, teknik och kundservice helt digitaliserad. De arbetsmoment som tidigare gjorts med papper och penna görs istället med exempelvis datorer och surfplattor - i ett och samma system. Det gör det möjligt att direkt få information om vad som behöver utföras, var utrustningen finns, följa leveranser, samt rapportera när arbetet avslutats. 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad