Gå direkt till innehåll
Hög medicinsk kvalitet i skånsk vård

Nyhet -

Hög medicinsk kvalitet i skånsk vård

Den medicinska kvaliteten i skånsk hälso- och sjukvård är god. Det framgår av 2018 års Öppna jämförelser (ÖJ).

Region Skåne får i 14 av 18 indikatorer för medicinsk kvalitet bättre eller lika resultat med jämförbara landsting. Men mätningen visar också att det finns fortsatt stora utmaningar när det gäller tillgänglighet och arbetet med att förebygga sjukdomar.

Skåne uppvisar bättre resultat än riket när det gäller bland annat olämpliga läkemedel hos äldre, överlevnad efter hjärtinfarkt, femårsöverlevnad efter cancer, benskörhet och hälsotillstånd hos nyfödda. Dessutom fortsätter självmorden att minska och Skåne ligger klart under riksgenomsnittet. Totalt har Region Skåne förbättrat sig i cirka 50 procent av alla indikatorer jämfört med tidigare mätning. Vården i Region Skåne är dessutom mer kostnadseffektiv än i jämförbara landsting.

Men samtidigt är skåningarnas förtroende för sjukvården i sin helhet mindre än i övriga landet och kvinnor har ett lägre förtroende för vården än vad män har. Resultaten i mätningen uppvisar dessutom stora skillnader mellan män och kvinnor i flera mätområden. Exempelvis skattar kvinnor sin hälsa sämre än män medan det är tvärtom när det gäller tandhälsan.

Kluven bild av skånsk vård

Tillgängligheten till vård är fortfarande en utmaning och det gäller även telefontillgänglighet till vårdcentralerna. Mätningen visar också att det i Skåne fortfarande tar något längre tid att få träffa läkare på en akutmottagning även om siffran förbättrats något sedan förra årets mätning.

- Öppna jämförelser ger till viss del en splittrad bild av den skånska vården. Det finns en fantastisk kompetens, där Skåne ligger långt framme, och vi förbättrar oss inom flera områden. Tillgängligheten är ständigt i fokus och vi har flera vårdcentraler som jobbar med att de ska bli lättare att kontakta genom avancerad call-guide. Förbättrad tillgänglighet genom digitala satsningar leder också till ökat förtroende bland invånarna, säger Pia Lundbom tf hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.


Mer information:
Lena Luts: 040-675 35 21 eller lena.luts@skane.se

Läs hela rapporten:
Öppna jämförelser 2018 - En god vård?

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad