Gå direkt till innehåll
Information från regionstyrelsens sammanträde den 6 februari

Nyhet -

Information från regionstyrelsens sammanträde den 6 februari

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att skapa ett tydligare och effektivare regelverk för förseningsersättning till Skånetrafikens kunder. Exempelvis höjs maxbeloppet för taxiresa till 1 200 kronor. Bland övriga beslut kan nämnas att regiondirektören får i uppdrag att ansöka om nationell högspecialiserad vård, vård vid förvärvade ryggmärgsskador, ska utföras i Region Skåne.

Villkoren i Skånetrafiken förseningsersättning för sina kunder justeras för att bli tydligare samtidigt som hanteringen ska bli effektivare. Bland de justeringar som görs i villkoren är att maxbeloppet för ersättning av resa med taxi höjs till 1 200 kronor. Dessutom blir det tydligare för kunden att när en resa ska reklameras görs detta alltid hos den som sålt biljetten.

Regionstyrelsen beslutade att Region Skåne ska ansöka om nationell högspecialiserad vård inom området viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador. Redan idag bedriver Sus, Skånes universitetssjukvård, denna verksamhet inom ramen för samarbetet i södra sjukvårdsregionen. Men den nya nationella uppdraget för högspecialiserad vård skulle utöka verksamheten kraftigt. Socialstyrelsen beslutar vilka fyra enheter i landet som kommer att få denna typ av högspecialiserad vård.

Utöver dessa ärenden avhandlades bland annat ett stort antal motioner

Läs dagordningen i sin helhet 

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977