Gå direkt till innehåll
Hans Brauer, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Malmö och Trelleborg tog tillsammans med sina medarbetare emot Stora likarättspriset 2019.
Hans Brauer, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Malmö och Trelleborg tog tillsammans med sina medarbetare emot Stora likarättspriset 2019.

Nyhet -

Mentorsverksamheten i psykiatrin prisas för nytänkande arbetssätt

Mentorsverksamheten inom vuxenpsykiatrin i Malmö och Trelleborg fick idag motta Stora likarättspriset 2019. Här har man arbetat mot fördomar och stigmatisering kring psykisk ohälsa genom att anställa medarbetare med denna erfarenhet.

– Jag är stolt över den verksamhet vi bedriver. Vi visar att vi verkligen bryr oss om vad patienter tycker genom att anställa våra patienter som mentorer, Hans Brauer, verksamhetschef vuxenpsykiatri Malmö och Trelleborg.

Janne Tikkanen, mentor på vuxenpsykiatrimottagning i Malmö, beskriver sin roll:

– När jag som mentor träffar mina patienter så jobbar jag inte med symtom eller diagnoser, utan med sjukdomens negativa effekter som till exempel ensamhet, självstigma och förlorad identitet. Jag kan med trovärdighet sitta och säga till patienter att de kommer att klara det, för det gjorde jag. Det blir en väldigt jämlik och ömsesidig relation där vi inger hopp. Dessutom är vi inte bara en resurs för patienter utan också en resurs för våra kollegor, vårdpersonal och verksamhet, då vi förändrar tankesätt och attityder kring psykisk ohälsa.

Karin Melander, HR-direktör, var på plats för att gratulera pristagarna och ser positivt på arbetssättet:

– Jag är övertygad om att medarbetare med egen erfarenhet kommer att vara en naturlig del av framtidens hälso- och sjukvård.

Juryns motivering
”Ett nytänkande arbetssätt med full delaktighet för de som vården är till för. Arbetssättet att anställa människor som haft eller har en sjukdom visar på stor personfokus”

Om priset
Stora likarättspriset delas ut till ett team eller en verksamhet som tillhandahåller tjänster och service på ett likvärdigt sätt och som verkar för att medarbetare och medborgare får lika rättigheter och möjligheter. Vinnarna utses av personalnämndens presidium och får 50 000 kronor att använda för studier inom likarättsområdet.

För mer information
Hans Brauer, verksamhetschef: hans.brauer@skane.se, 040-33 34 90

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977