Gå direkt till innehåll
Ny utrustning kan upptäcka tumörer tidigare

Nyhet -

Ny utrustning kan upptäcka tumörer tidigare

Region Skåne storsatsar på en ny generation kameror (PET-CT) som ger avsevärt bättre diagnostiska bilder. Det betyder bland annat att tumörer och tecken på spridning kan upptäckas tidigare.

Den nya utrustningen ger helt nya möjligheter för diagnostik och att styra behandling av cancer. Även inom hjärt-kärlsjukdom, demenssjukdom och inflammatoriska sjukdomar har PET-CT en allt större betydelse.

Den nya tekniken är en del av satsningen på att förbättra tillgängligheten inom cancervården. Tillgänglighetssatningen ställer krav på kortare väntetider och med detta behövs en ökad kapacitet av PET-CT.

– Det är viktigt att vi arbetar för en jämlik och effektiv cancervård. Varje dag är viktig, särskilt för de som undrar om de har drabbats av cancer. Satsningen på ny utrustning ger kortare undersökningstider och bättre diagnostiska bilder. Det är av stor betydelse för att korta köer och upptäcka cancer i ett tidigare skede, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Skånes satsning
Totalt köper Region Skåne in fem nya PET-CT-kameror till ett värde av mer än 100 miljoner kronor. Två äldre kameror i Lund och Malmö har bytts ut. Dessutom har en nyinstallation gjorts i Malmö, vilket innebär att Malmö har fördubblat sin kapacitet. Ytterligare en kamera installeras i Lund 2018 då även Kristianstad får sin första kamera. Helsingborg får en PET-CT kamera i samband med att ombyggnaden av nya sjukhuset är klar. I Lund finns även en PET-CT kamera från 2011 kvar. Samtidigt som antalet kameror ökas har också en ny cyklotron, som används för att framställa spårämnen till PET undersökningarna, installerats i Lund.

– Utöver att vi ökar kapaciteten på Skånes universitetssjukhus, där lång erfarenhet finns, för vi ut den här tekniken till fler sjukhus i Skåne. Det är bra för tillgängligheten och bidrar till jämlik vård, säger regionrådet Anders Åkesson (MP)

Behovet i Skåne
Cirka 6 000 PET-CT-undersökningar genomfördes i Skåne 2016. 9 av 10 undersökningar gäller cancerpatienter. Behovet av PET-CT undersökningar beräknas fortsätta öka kraftigt under de kommande åren både inom cancersjukdom och i takt med att PET-CT används allt mer inom hjärt-kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar som till exempel Alzheimers och inflammatoriska sjukdomar.

Fakta om digital PET-CT
En kombination av två avbildningstekniker för att förbättra bildinformationen. Dels skiktröntgen (datortomografi), där kroppens anatomi avbildas, dels funktionsundersökning med PET (Position Emission Tomography) som visar biokemiska förlopp i kroppens organ och vävnader. De befintliga kamerorna är placerade inom Bild och funktion, SUS. Teamen som arbetar med PET-CT består av medarbetare från flera olika specialiteter och olika yrkesområden.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden