Gå direkt till innehåll
Framsida till Skåne 2025 – en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos.
Framsida till Skåne 2025 – en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos.

Nyhet -

Ökad efterfrågan på arbetskraft i Skåne de kommande tio åren – stora brister väntar många yrken

Om mindre än tio år kommer det att saknas över 6 000 omvårdnadsutbildade och 4 500 gymnasieingenjörer i Skåne. Det finns även ett stort behov av lärare och specialistutbildade sjuksköterskor. Det visar Region Skånes rapport Skåne 2025 – en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos. Enligt prognosen kommer då också närmare åtta av tio skåningar att arbeta inom tjänstesektorn.

Efterfrågan på arbetskraft bedöms öka med 10 procent vilket motsvarar omkring 56 000 personer i Skåne fram till år 2025. Rapportens övergripande slutsats är att Skåne fortsatt är inne i en tillväxtfas men att bristen på tillgång vad gäller vissa utbildningsgrupper kommer att vara påtaglig.

Efterfrågan förväntas bli stor på gymnasieutbildade inom vård- och omsorg, barn- och fritid, bygg, fordon och VVS. Bland eftergymnasiala utbildningar beräknas det bli stor efterfrågan på ekonomer, civil- och högskoleingenjörer, datautbildade, lärare och specialistutbildade sjuksköterskor.

Samtidigt som företag har svårt att rekrytera rätt kompetens så brottas Skåne med Sveriges lägsta sysselsättningsgrad och en relativt hög arbetslöshet. Matchningsproblematiken riskerar att bromsa tillväxten.

Skånes befolkning förväntas öka till nästan 1,4 miljoner år 2025. Det är en ökning med 120 000 personer. Befolkningstillväxten kommer till stor del vara driven av invandring. Utbildningsnivån har stigit de senaste två decennierna. Idag har 41 procent av befolkningen i Skåne i åldern 20-64 år en eftergymnasial utbildning. År 2025 väntas andelen ha ökat till 45 procent.

För att klara de framtida kompetensutmaningarna är det nödvändigt att ta tillvara på kompetens hos de som kommer till Skåne.

Enligt prognosen finns bristutbildningar både på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Fakta

De fem utbildningsgrupper där bristen förväntas blir störst (antal personer):

Vård- och omvårdnadsutbildade- 6 370

Gymnasieingenjörer- 4 520

Industriutbildade - 2 260

Ämneslärarutbildning- 1 430

Lärarutbildning för grundskolans tidigare år- 1 400

Specialistsjuksköterskor- 1 030

Rapporten Skåne 2025 – en regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos bygger på underlag från SCB. Hela rapporten finns att ladda ner på Region Skånes utvecklingswebbplats: http://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/skane2025

Bakgrund

Det är andra gången som Region Skåne tar fram en långsiktig utbildnings- och arbetsmarknadsprognos. Syftet med prognosen är att ge ett regionalt planeringsunderlag som kan bidra till en ökad samverkan mellan utbildningsaktörer, arbetslivet och offentliga aktörer.

Prognosernas syfte är inte att uppskatta storleken på brister eller överskottet i utgångsläget utan att peka på var eventuella brister eller överskott kan komma att uppstå fram till 2025, givet vad vi vet idag.

Arbetet är en del i ett gemensamt samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm, Västra Götalandsregionen och regionerna i Östra Mellansverige. Regionerna har sedan 2010 ett regeringsuppdrag att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor.

För mer information om Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos, kontakta:

Anders Axelsson, analytiker, Region Skåne, Tfn: 040-675 34 09

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad