Gå direkt till innehåll
Region Skåne agerar på de ekonomiska effekterna av covid-19

Nyhet -

Region Skåne agerar på de ekonomiska effekterna av covid-19

Den aktuella covid-19-situationen påverkar vårt samhälle på ett intensivt sätt som vi i modern tid inte varit med om. Utöver påfrestningarna i hälso- och sjukvården får spridningen av coronaviruset drastiska effekter på näringslivet i Skåne. Region Skåne har ett uppdrag för den regionala utvecklingen och agerar nu för att möta företagens utmaningar.

– Många företag har drabbats hårt och väldigt snabbt i den kris vi ser nu. Dessa företag påverkas tidigt i krisförloppet och kan förvänta ha en besvärlig utveckling under en längre tid. Samtidigt vet vi ännu inte hur brett denna kris kommer slå på näringslivet, så småningom kommer de negativa effekterna även att sprida sig till andra sektorer. Läget är kritiskt. Region Skånes fokus är därför att hjälpa Skånes företag att klara denna tuffa tid och säkra så många arbetstillfällen som möjligt, säger Anna Jähnke (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Drabbade företag är just nu i stort behov av likviditet för att betala löner och fasta kostnader. De behöver hjälp med lån samt anstånd med hyror och betalningar. Tre branscher i Skåne bedöms vara särskilt utsatta: tillverkningsindustrin, transportindustrin och besöksnäringen. Tillsammans står dessa branscher för en femtedel av arbetstillfällena i den skånska ekonomin, motsvarande nära 115 000 förvärvsarbetande.

– Region Skåne publicerar kontinuerligt analyser av det ekonomiska läget i Skåne med anledning av covid-19, säger Anna Råman, tf analyschef på Region Skåne

Region Skånes insatser
Region Skåne arbetar intensivt för att ta fram ytterligare åtgärder för att stötta det skånska näringslivet.

– I det allvarliga läge vi befinner oss i ser vi ett stort behov av att koordinera våra insatser, speciellt mot de skåningar som blivit korttidspermitterade eller varslade, bland annat genom kompetensutveckling för att företag ska kunna stå starka när det vänder. Vi ser nu på åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen i Skåne tillsammans med våra samverkansparter för att företag ska kunna stå starka när det vänder. Vi har även börjat se över hur vi kan styra om mer EU-medel mot detta område, säger Louise Eklund, förste vice ordförande, regionala utvecklingsnämnden.

Regeringen har presenterat stora insatser och paket för att mildra effekten för näringslivet. Många kommuner agerar också för att stödja företagen. Region Skåne agerar för att komplettera det andra gör. Dessutom samlar vi aktörerna i Skåne för koordinering med företagens behov i centrum.

– Region Skåne har koll på helheten och följer utvecklingen så att de behov som de drabbade företagenser idag blir täckta. Dessutom bevakar vi och förbereder agerande om fler delar av näringslivet riskerar att påverkas i en andra och eventuell tredje våg av krisen. Fasen vi är i just nu handlar om att mildra krisens effekter, säger Yvonne Augustin (S), andre vice ordförande, regionala utvecklingsnämnden.

Följande åtgärder är beslutade med anledning av näringslivets kris:

  • 1.Region Skåne stärker Almi
    Region Skåne skjuter till två miljoner kronor till Almi Skåne för extra personal så att Almi snabbt och kraftfullt ska kunna öka sin utlåning till företag. En summa som också matchas av Almi nationellt. Vi räknar med att denna insats kommer öka utlåningen från 270 mkr till ca 600 mkr i Skåne 2020. Region Skåne tar sitt ansvar som ägare för Almi Skåne och personella resurser ska inte vara ett hinder, varken nu eller framåt. Satsningen kommer även stärka upp Almi Skånes finansiella rådgivning samt kunna ge anstånd med amortering hos de som redan har lån hos Almi.
  • 2.Region Skåne startar FöretagsakutenMånga små- och medelstora företag har svårt att tolka de nationella krispaketen. Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering mm? Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp så från och med idag upprättar därför Region Skåne en företagsakut där små- och medelstora företag i kris kan vända sig med frågor om finansiellt stöd. Satsningen genomförs tillsammans med Almi, Invest in Skåne, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Företagsakuten nås vardagar 9-16 på telefon 040-675 34 80 eller via skane.se/foretagsakuten
  • 3.Region Skåne samlar regionala aktörerSkåne är en region med 33 kommuner. Människor flyttar sig ofta över gränserna och arbetsmarknaden täcker många kommuner. Vi måste agera tillsammans. Region Skåne samlar aktörer i Skåne för att koordinera och sätta företagens behov i centrum. I oroliga tider är det bra att vi kan använda våra befintliga nätverk och därför aktiverar vi direkt Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS), Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) och samarbetet med ideella organisationer i Överenskommelsen Skåne. Vi har en bra samverkan i Skåne och den ska vi nyttja.

Se Region Skånes presskonferens om de ekonomiska effekterna av Covid-19 på facebook.com/utvecklingskane

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad