Gå direkt till innehåll
Foto: Anders Andersson, Scandinav bildbyrå Barnet på bilden har ingenting med sammanhanget att göra.
Foto: Anders Andersson, Scandinav bildbyrå Barnet på bilden har ingenting med sammanhanget att göra.

Nyhet -

Region Skåne inför nutritionsscreening av barn som vårdas på sjukhus

Som första region i landet inför Skåne nutritionsscreening av barn som vårdas på sjukhus. Syftet är att fånga upp barn som riskerar undernäring under sjukhusvistelsen, något som kan leda till komplikationer under vårdtiden och försenad utveckling.

Inte bara äldre som vårdas på sjukhus riskerar att få i sig för lite näring, utan även barn. Enligt Socialstyrelsen ska hälso- och sjukvården ha rutiner för att identifiera personer med risk för, eller redan utvecklad undernäring samt för åtgärder som ska övervägas för att förebygga eller behandla undernäringen. Region Skåne är först ut bland regionerna i Sverige med en gemensam riktlinje som beskriver hur detta ska göras på barn och ungdomar.

–Med systematisk genomgång av näringsstatus av alla barn som läggs in för vård får vi bättre möjligheter att upptäcka de som har risk för undernäring. Vi kan i sådant fall sätta in åtgärder i ett tidigt skede, säger Elin Malmberg Hård Af Segerstad, dietist specialiserad i pediatrik på barnmedicin i Malmö.

Sjukdomsrelaterad undernäring hos barn innebär flera risker. På kort sikt kan barnet minska i vikt och få försämrad sårläkning. Även immunförsvaret kan påverkas, med ökad risk för infektionssjukdomar. På längre sikt kan undernäring leda till att barnet inte växer som det ska, att livskvaliteten försämras och att den kognitiva utvecklingen försenas. Det finns också ekonomiska vinster med att identifiera dessa barn i ett tidigt skede, men framför allt ger det positiva effekter för barnet vars risk för komplikationer under och efter vårdtiden kan minska.

Det screeningverktyg som används, STRONGkids, är en validerad metod som är utarbetad i Holland. Det bygger på frågor som besvaras av vårdpersonal och vårdnadshavare i samband med att barnet skrivs in på sjukhus. Utifrån svaren görs en riskbedömning om barnet har låg, medel eller hög risk för undernäring.

Skånes somatiska och psykiatriska barnavdelningar håller nu på att införa rutinen att nutritionsscreena barn. Screeningen ska göras på barn i åldersspannet en månad upp till 18 år och ske i samband med inskrivningen.

–Vårdpersonal som har börjat jobba utifrån riktlinjen är positiva till att utföra screeningen och tycker att instrumentet för screening är enkelt att använda.

För mer information
Pia Karlsland Åkeson, överläkare Skånes universitetssjukhus: pia.karlsland-akeson@skane.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden