Gå direkt till innehåll
Tonsättaren och ljudkonstnären Stefan Klaverdal har tilldelats stipendiet Artist in Residence som ger honom möjlighet att under sex månader utveckla en konstnärlig idé inom Hälsostaden Ängelholm. Foto: Christian Andersson
Tonsättaren och ljudkonstnären Stefan Klaverdal har tilldelats stipendiet Artist in Residence som ger honom möjlighet att under sex månader utveckla en konstnärlig idé inom Hälsostaden Ängelholm. Foto: Christian Andersson

Nyhet -

Skåne först med konstnärsresidens inom vården

Hur kan konstnärens idéer och utforskande omsättas och ge nya perspektiv inom hälso- och sjukvården? Det i maj utlysta stipendiet Artist in Residence vid Hälsostaden i Ängelholm har tilldelats tonsättaren och ljudkonstnären Stefan Klaverdal. Stipendiet är unikt i sitt slag i Sverige. Under sex månader och på plats i vården får Stefan Klaverdal möjlighet att utveckla sin konstnärliga idé.

Vistelsestipendiet är resultatet av ett samarbete mellan Medicon Village och Region Skåne. Projektet som finansieras av Medicon Village och Region Skånes kulturnämnd har som främsta syfte att skapa möten och ett ömsesidigt utbyte mellan tre parter: den konstnärliga utövaren, patienterna och personalen inom Hälsostaden Ängelholm.

Några frågor som kommer att undersökas genom projektet är: Kan man genom konstens och kulturens närvaro stimulera till en utveckling inom hälso- och sjukvården som innebär en bättre helhetssyn där både kropp och själ tas i beaktande? Hur kan ett vistelsestipendium inom hälso- och sjukvården bidra till en kulturutövares utveckling och möjlighet att förverkliga en konstnärlig idé?

Stefan Klaverdal är född 1975 och arbetar som ljudkonstnär och tonsättare. Han undervisar även på Konsthögskolan och på Musikhögskolan i Malmö. Hans specialområde är ljud, musik och olika former av interaktiva konstverk. I sitt konstnärskap samverkar han gärna med andra människor och deras uttrycksätt. 

- Jag vill göra en form av undersökning genom att intervjua och genomföra workshops tillsammans med personal och patienter. Mina frågor väcker deras frågor och ur detta material arbetar jag vidare med dem i ett växelspel då ljud till exempel kan omsättas till bilder. Slutresultatet kan därmed bli en utställning med tavlor och också med upplevelser av ljud eller musik, säger Stefan Klaverdal.

- Som konstnär vill jag undersöka hur konst kan fungera mellan människor och mellan idé och verklighet. Jag har arbetat med konst i vården tidigare och i samarbeten med både amatörer och professionella. Det är utmanande och mycket givande med sådan samarbeten, såväl för mig som konstnär som för de som medverkar, berättar Stefan Klaverdal.

I november 2016 börjar Stefan Klaverdal sitt Artist in Residence som pågår i sex månader. En jury, bestående av representanter för Medicon Village Advisory Boards projektgrupp Body & Mind samt Region Skånes kulturförvaltning och Hälsostaden Ängelholm har hanterat urvalet av stipendiat. Juryn var enhällig i valet av Stefan Klaverdal med motiveringen att hans ansökan ”bygger på en intressant och gränsöverskridande konstnärlig idé förankrad i ett framstående konstnärskap. Idéskissen inbegriper en hög grad av interaktion med verksamheten inom Hälsostaden Ängelholm.”

Kort om Hälsostaden Ängelholm
Hälsostaden Ängelholm vill verka för ökad tillgänglighet, erbjuda vård och omsorg på rätt nivå, förbättra patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommun. Det gör man i ett unikt samarbete mellan kommunal verksamhet, primärvård och sjukhusbunden specialistvård i Region Skåne. Samarbetet gör att patienten inte behöver oroa sig för att hamna mellan stolarna. Verksamheten strävar efter ”sömlös vård”, en bättre vårdkedja med patienten i fokus, men samtidigt bättre arbetsmiljö och delaktighet för de anställda.

Kort om Medicon Village
Medicon Village verkar för hela människan – både kropp och själ. Här arbetar hela värdekedjan från forskare till innovatörer och företagare tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Mixen i verksamheterna skapar nya möjligheter för idéskapande och tillväxt. Tillsammans arbetar 1 500 personer i mer än 110 olika verksamheter.

Kort om Region Skånes bidrag till kultur och vård
Region Skåne arbetar sedan många år med bidrag till kulturprojekt inom vården, men också med att undersöka hur konst och kultur på olika sätt kan bidra till att utveckla hälso- och sjukvården. Samarbetet mellan Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd och kulturnämnd har intensifierats bland annat genom en gemensam strategi och handlingsplan. Projektet i Ängelholm är ett led i det arbetet.

För information:
Hälsostaden Ängelholm, 
Peter Kanne, områdeschef Rehab
Tel 0431-815 69
Peter.kanne@skane.se 

Konstnären
Stefan Klaverdal,
tfn: 070 2620999
e-post: info@stefanklaverdal.com

Kommunikatör
Carina Stenkilsson, Hälsostaden Ängelholm
Carina.Stenkilsson@skane.se
Tfn 0431-812 11

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad