Gå direkt till innehåll
Skånska patienter mer nöjda med sin vårdcentral

Nyhet -

Skånska patienter mer nöjda med sin vårdcentral

Över 10 000 patienter har i en enkät tyckt till om de skånska vårdcentralerna. Åtta av tio är nöjda med helhetsintrycket och nästan lika många tycker att de fick besöka sin vårdcentral inom rimlig tid. I årets undersökning förbättrar sig Region Skåne på alla områden jämfört med förra årets mätning.

- Resultatet visar på att medborgarna tycker att vi är på rätt väg och det är väldigt glädjande. Resultatet visar också att det finns områden som vi behöver fortsätta arbeta med att för att erbjuda skåningarna en ännu bättre upplevelse i mötet med primärvården, säger Pia Lundbom, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Varje år frågar Region Skåne och flertalet övriga landsting sina patienter om hur de upplever primärvården i undersökningen Nationella patientenkäten.

Av de 10 400 skånska patienter som efter läkarbesök svarat på 2018 års undersökning är 80 procent nöjda med helhetsintrycket av sin kontakt med primärvården. Dessutom förbättrar Region Skåne resultaten inom alla områden som exempelvis tillgänglighet, respekt och bemötande samt delaktighet och involvering. Men även inom emotionellt stöd, kontinuitet och koordinering samt information förbättrar Region Skåne sina resultat jämfört med föregående mätning.

Vård i rimlig tid

Går man in på undersökningens delfrågor så anser 77 procent av de som svarat att de fick besöka sin vårdcentral i rimlig tid. Det en ökning med 3 tre procentenheter sedan förra årets mätning och nästan lika många svarar att de skulle rekommendera sin vårdcentral till någon annan i liknande situation.

- Våra medarbetare gör fantastiska insatser på vårdcentralerna och det är roligt att se att det nu ger resultat. Men vi slår oss inte till ro utan jobbar vidare med att förbättra tillgängligheten bland annat genom att satsa på digital vård, säger Maria Ohlson-Andersson chef för den offentliga primärvården.

Region Skånes siffror är något bättre än jämförbara landsting och störst är skillnaden när det gäller emotionellt stöd. Undersökningen visar också att äldre, som är den största svarsgruppen, är mer nöjda med primärvården än yngre. Statistiken visar också att kvinnor är något mindre nöjda än män och då framförallt inom information och kunskap.

Mer information:

Maria Ohlson-Andersson chef för den offentliga primärvården: 072-199 82 29 eller Maria.OhlsonAndersson@skane.se

Fakta
Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Ta del av resultaten (patientenkat.se)

Så följer vi upp vården


Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad