Gå direkt till innehåll
​Skånska resenärer får fler tåg och bussar

Nyhet -

​Skånska resenärer får fler tåg och bussar

Regionfullmäktige tog idag beslut om två fordonsinvesteringar. Det ena innebär en tilldelning på 2,2 mdkr i syfte att fullfölja anskaffningen av ett nytt tågsystem. Det andra rör ett garantiåtagande för 24 elbussar till MalmöExpressen i Malmö för maximalt 270 mnkr. 

Beslut i korthet:

Den 19 september 2017 tog regionfullmäktige beslut om en ny trafikplattform i syfte att öka kapaciteten så att fler skåningar får möjlighet att åka kollektivt. På dagens regionfullmäktige togs beslut om medeltilldelning på 2,2 mdkr för att fullfölja anskaffningen (ärende 4).

Regionfullmäktige beslutade att lämna övertagandegaranti till Malmö stad för totalt 24 fordon som möjliggör elbussar på linje 8 i Malmö från december 2021 till en summa av maximalt 270 mnkr. Under den kommande tioårsperioden kommer stora satsningar att göras i Malmö. Första steget i den satsningen är att införa en MalmöExpress på linje 8 (ärende 5).

Därutöver tog regionfullmäktige beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag om att fastställa partistöd för 2020 till partierna (ärende 6).

På regionfullmäktigesammanträdet redogjordes också för de fördjupade revisionerna som har genomförts under 2019. Revisionerna har handlat om tillgängligheten generellt i vården, tillgänglighet i cancervården, tillgängligheten i den palliativa vården samt fastighetsunderhåll. Därutöver kommer en granskning av psykiatrin genomföras i december. Tillgänglighet är viktigt, den ska prioriteras och har utvecklats på alla nivåer men den har behov av att utvecklas vidare i frågor av samordning och koordination.

Utöver dessa ärenden behandlades ytterligare frågor och ärenden. På Region Skånes webbplats finns dagordning för sammanträdet i sin helhet.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977